Rajattu silta

Turku-prosessi

Turku-prosessi on Turun, Hampurin ja Pietarin käynnistämä kaupunkien aloite, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä Itämeren alueella ja tuoda erityisesti venäläisiä toimijoita mukaan itämerelliseen yhteistyöhön.

Turku-prosessi on kaupunkiyhteistyöaloite, jonka tavoitteena on vahvistaa erityisesti Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen osallistumista yhteistyöhön Itämeren alueella, EU:n Itämeri-strategian hengessä. Turku-prosessin alullepanijoita ovat Turun, Pietarin ja Hampurin kaupunkien lisäksi Varsinais-Suomen liitto sekä EU:n komission aluekehittämisen pääosasto DG REGIO.

Turku-prosessin tavoitteena on hyödyntää vuosikymmenien hyviä yhteistyösuhteita, joita on syntynyt Itämeren alueella paikallistasolla. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat Turun ja Pietarin kaupunkien ystävyyskuntasuhteet, jotka on solmittu jo vuonna 1953.

Paikallistason asiantuntijuus keskiössä

Turku-prosessin tavoitteena on tuoda paikallistason toimijoita yhteen, luoda dialogia ja keskusteluyhteyksiä, edistää konkreettista projekti- ja muuta yhteistyötä sekä ennen kaikkea tuoda Venäjää ja EU-maita lähemmäs toisiaan Itämeren alueella. Turku-prosessi vastaa alueellisiin haasteisiin kehittämällä yhteisiä ratkaisuja paikallista asiantuntijuutta ja osaamista hyödyntäen.

Turku-prosessi järjestää pyöreän pöydän neuvotteluja sekä tapaamisia projektityön kehittämiseksi.

Toiminta EU:n Itämeri-strategiassa

Vuonna 2013 EU:n Itämeri-strategiaan lisättiin horisontaalinen toimi "Neighbours", jonka tavoitteena on tuoda EU:n ulkopuolisia maita sekä alueellisia toimijoita mukaan Itämeri-yhteistyöhön. Tätä horisontaalista toimea koordinoivat Turun kaupunki sekä Tukholmassa sijaitseva Itämeren valtioiden neuvoston (CBSS) sihteeristö. Turussa Neighbours-koordinointia johdetaan käytännön tasolla Turku-prosessin sihteeristöstä käsin, joka sijaitsee Centrum Balticum -säätiön tiloissa.

Neighbours-koordinaatiotyöstä löydät lisätietoa täältä.Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Juhani Ailio, suunnittelija