Poiju_banneri

EUSBSR kansalliset viestintähankkeet I & II

EU:n Itämeri-strategian viestintähankkeen ensimmäisessä vaiheessa 2014 - 2015 Centrum Balticum, tiiviissä yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa, edisti suomenkielistä EU:n Itämeri-strategian viestintää ja sidosryhmätyötä.

Hankkeen aikana luotiin uusi suomenkielinen verkkosivusto, joka tarjoaa helposti lähestyttävää ja omaksuttavaa perustietoa EU:n Itämeri-strategiasta ja sitä toteuttavien hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista. Lisäksi julkaistiin suomenkielinen opas EU:n Itämeri-strategiaan, joka on suunnattu tahoille, joille strategia on vielä vieras. Viestintähankkeen aikana laajennettiin ja vahvistettiin myös kansallista sidosryhmäverkostoa, joka kasvoi hankkeen aikana muutaman kymmenen toimijan kokoonpanosta noin sadan strategiatyöstä kiinnostuneen toimijan verkostoksi. Hankkeen aikana tiedotettiin aktiivisesti EU:n Itämeri-strategian kehykseen liittyvistä asioista sekä EU:n rahoitusinstrumenteista uuden ohjelmakauden alussa.

EU:n Itämeri-strategian viestintähankkeen toisessa vaiheessa 2015 - 2016 jatkettiin ja ylläpidettiin kansallista EU:n Itämeri-strategian viestintää ja sidosryhmätyötä sekä kehitettiin sitä kansainväliseen suuntaan. Hankkeen toinen vaihe perustui hankkeen ensimmäisessä saavutetuille tuloksille.

Aktiivista EU:n Itämeri-strategiasta tiedottamista sekä sidosryhmätyön syvennettiin ja jatkettiin viestintähankkeen toisessa vaiheessa. Toisen vaiheen aikana järjestettiin mm. sidosryhmätilaisuus Pohjois-Suomen toimijoille, jotta EU:n Itämeri-strategian tunnettuus lisääntyisi myös pohjoisilla alueilla.

Viestintähankkeen toisessa vaiheessa valmisteltiin kansainvälinen viestintähanke Itämeri-strategiaan osallistuvien maiden välillä. Hanke piti sisällään hankepartnereiden identifioinnin ja kontaktoimisen, Interreg-hankkeen tavoitteiden ja odotettujen tulosten määrittelyn yhdessä partnerien kanssa sekä itse hankehakemuksen laatimisen Interreg Itämeren alueen ohjelmaan. Interreg-hankkeen suunnittelu nojasi vahvasti EU:n Itämeri-strategian viestintätyöryhmän laatimaan viestintästrategiaan.

EUSBSR logo