HA Capacity

EU:n Itämeri-strategian horisontaalinen toimi 'HA Capacity' edistää strategian toimeenpanoa kasvattamalla sidosryhmien toimintakykyä.

EU:n Itämeri-strategia on jaoteltu kolmeentoista politiikka-alaan sekä neljään horisontaaliseen toimeen, joista ”Horizontal Action (HA) Capacity” tavoite on edistää strategiaa kehittämällä toimijoille mahdollisuuksia kasvattaa omaa toimintakykyään.

HA Capacityä koordinoivat Baltic Sea NGO NetworkUnion of the Baltic Cities (UBC) ja Swedish Institute. UBC on valtuuttanut Centrum Balticumin edustamaan UBC:tä hankkeessa.

Lisätietoa EU:n Itämeri-strategiasta: www.balticsea-region-strategy.eu

HA Capacityyn voit tutustua tarkemmin hankkeen omilla sivuilla.

HA Capacity saa projektirahoitusta INTERREG Itämeren alueen ohjelmasta.

EUSBSR logo

IR BSR_logo_EU-supplement_horizontal_1000pix