Poiju_banneri

Varsinais-Suomen Itämeri-roolin vahvistaminen

Vuosina 2011 ja 2012 toteutettu Varsinais-Suomen Itämeri-roolin ja -näkyvyyden vahvistaminen -hanke panosti varsinaissuomalaisten Itämeri-toimijoiden keskinäiseen tuttuuteen ja yhteistyöhön. Tavoitteena oli monesta organisaatiosta koostuva, yhteinen Itämeri-verkosto, jolla on vahva, kansallisesti ja myöhemmin myös kansainvälisesti kuuluva ääni. Hankkeessa kehitettiin uusia viestinnän keinoja ja materiaaleja. Lisäksi järjestettiin tapaamisia, joiden tarkoitus oli luoda maakuntaan Itämeri-toimijoiden verkosto sekä synnyttää keskustelua ja konkreettista yhteistyötä Itämeren alueen kysymyksissä.

Varsinais-Suomen maakuntaohjelma ja EU:n Itämeri-strategia

Varsinais-Suomen maakuntaohjelmassa 2011–2014 mainitaan, että Varsinais-Suomella on hyvä asema Itämeren rannalla. Alueen toimijoille on luontaista hakea kumppaneita Suomen muilta rannikkoalueilta sekä Suomen ulkopuolelta, Itämeren rantavaltioista. Turun kaupunki, yksi maakunnan vahvoista toimijoista, pyrkii profiloitumaan Suomen Itämeri-asiantuntijana.

Yhdeksi maakuntaohjelman tavoitteeksi mainitaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja tutkimuspoliittisen aseman vahvistuminen Itämeren alueella. Tähän katsotaan päästävän parhaiten markkinoimalla maakuntaa eri toimijoiden yhteistyönä. Yhteistyön tehostamien edellyttää toimintakentän tarkkaa kartoitusta ja tuntemusta, jota Varsinais-Suomen Itämeri-roolin ja -näkyvyyden vahvistaminen -hankkeesta saatiin.

Myös Euroopan unioni tukee alueellisen yhteistyön uusia rooleja ja malleja. Lokakuussa 2009 Eurooppa-neuvostossa hyväksyttiin unionin ensimmäinen sisäinen aluestrategia: EU:n Itämeren alueen strategia ja toimintasuunnitelma. Tavoitteena on tehostaa EU:n nykyistä toimintaa Itämeren alueella, selkeyttää EU-tason ja aluetason työnjakoa ja agendoja sekä tuoda alueellisesti kohdistettu näkökulma EU:n politiikkalohkoihin. Strategia antaa uusia välineitä Itämeren alueen yhteistyöhön, parantaa jäsenvaltioiden sisäistä ja aluetason työnjakoa sekä ottaa alueen erityisolot entistä paremmin huomioon kaikessa EU:n politiikassa.

Alueellisen Itämeri-työn aika

Alueelliselle, aktiiviselle Itämeri-työlle ja vaikuttamiselle on tilaa ja mahdollisuus. Varsinais-Suomen Itämeri-roolin ja -näkyvyyden vahvistaminen -hanke oli osaltaan mukana luomassa varsinaissuomalaisille toimijoille vahvaa pohjaa em. roolin rakentamisessa. Varsinais-Suomessa ja erityisesti Turun kaupungin alueella on organisaatioiden välinen tahto yhteistyöhön Itämeri-toiminnan tehostamiseksi ja oman toiminnan tekemiseksi tunnetuksi Suomessa. Tätä varten tarvitaan hankkeen tuomaa tietoa muista toimijoista ja niiden hankkeista, koordinaatioita sekä yhteistyön tehostamista. Tarvitaan myös hankkeen tavoitteena ollutta tiedon kokoamista yhteen paikkaan, kaikkien saataville.

Aidon, positiivisen yhteistyön kehittäminen vie aikaa. Varsinais-Suomen alueella on monia hyviä verkostoja esimerkiksi vesiensuojelun kysymyksissä, kuten Pro Saaristomeri -ohjelma, mutta verkostojen laajentamiselle muille teema-alueille, koordinoinnille, toiminnan tehostamiselle ja yhteistyökumppanien löytämiselle, myös maakunnan ulkopuolelta, on selkeä kysyntä. Varsinais-Suomen Itämeri-roolin ja  -näkyvyyden vahvistaminen -hankkeen tarkoitus oli luoda yhteistoimintaa eri sektoreiden ja toimijoiden välille niin, että yhteistyö on tehokasta ja luontevaa.

Hanke tuki myös osaltaan Turun kaupungin aloittamaa Turku-prosessia, jonka tavoite on tuoda Pietari ja sitä kautta Venäjä tiiviimpään itämerelliseen yhteistyöhön.

Hankkeen toteuttivat yhteistyönä Centrum Balticum -säätiö, Turun yliopiston Pan-Eurooppa Instituutti ja Itämeren kaupunkien liiton ympäristösihteeristö. Hankkeen rahoitti Varsinais-Suomen liitto.

vs_logo