Poiju_banneri

SmartComp

Itämeren kaupunkien liiton (UBC) ympäristökomission johtaman SmartComp‐hankkeen tavoitteena oli edistää viisasta ja ympäristön kannalta kestävää kasvua sekä yhteistyötä meriklusterien, kaupunkien ja yliopistojen välillä Keskisen Itämeren alueella. SmartComp paransi meriklusterien kilpailukykyä triple helix ‐ yhteistyön avulla Suomessa, Virossa ja Latviassa.

Hankkeen tutkijaryhmä selvitti Keskisen Itämeren meriklusterien nykytilaa ja tulevaisuuskuvia. Hankkeessa julkaistiin selvitykset sekä sektori‐ että yritystasolla koskien kaikkia kolmea osallistujamaata. Lisäksi julkaistiin selvitys, joka vertaili Keskisen Itämeren aluetta muihin menestyksekkäisiin meriklustereihin maailmanlaajuisesti. Hankkeen aikana tehty tutkimustyö oli perustana muille tukitoiminnoille, joihin kuului yksittäisten yritysten konsultointi ja toimintapolitiikkasuositusten laatiminen.

Hanke huipentui kansainväliseen SmartComp-konferenssiin marraskuussa 2013, jolloin hankkeen tulokset ja saavutukset esiteltiin laajalle kuulijakunnalle.

Tulokset

Budjetti ja kesto

 • Central Baltic INTERREG IV A –ohjelma 2007–2013
 • 20 kuukautta, vuoden 2013 loppuun. (1.5.2012–31.12.2013)
 •  1.2 M€, josta EAKR‐rahoitusta: 0,9M€

Partnerit

SmartComp‐hankkeeseen osallistui yhdeksän organisaatiota Suomesta, Virosta ja Latviasta:

 • Itämeren kaupunkien liitto, ympäristökomissio (pääpartneri)
 • Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus‐ ja tutkimuskeskus
 • Turun yliopisto / Turun kauppakorkeakoulu, Pan‐Eurooppa Instituutti
 • Åbo Akademi
 • Centrum Balticum ‐säätiö
 • Tallinnan teknillinen yliopisto
 • Tallinnan yliopisto
 • RISEBA
 • Latvian Meriakatemia

SmartComp uutiskirjeet

Lisätietoja hankkeen kotisivuilta: www.cb-smartcomp.eu

smartcomp_logo_web

SmartComp_INTERREG