Poiju_banneri

Katse kohti itää

Katse kohti itää -projektin tavoitteena oli tuoda lisäarvoa Varsinais-Suomen Itämeri-toimintaan ja tukea alueen yhteistyöverkostoja sekä edunvalvontaa. Projektin kautta oli tarkoitus saada lisää näkyvyyttä maakunnalle Itämeri-toimijoiden keskuudessa erityisesti Venäjällä. Tiedon tarjoaminen venäläisille heidän omalla äidinkielellään mahdollistaa uusia yhteistyöavauksia.

Projektin aikana toteutettiin uusia toimintoja, jotka tukivat ja olivat linjassa sekä Centrum Balticum -keskuksen että yleisesti maakunnan ylläpitämien Itämeri-toimintojen kanssa. Uusia toimintoja olivat venäjänkielisen esitemateriaalin tuottaminen, venäjänkielisen Domus Baltica -sivuston toteuttaminen, maakunnan näkyvyys kansainvälisissä Itämeri-tilaisuuksissa ja englanninkielisen Baltic Sea Policy Briefing -julkaisun vakiinnuttaminen useamman numeron sarjaksi.

vs_logo