Poiju_banneri

ECOPRONE

Siemenrahahankkeena valmistellussa ECOPRONE: Ekotehokkuutta meriteollisuuden prosesseihin ja verkostoihin Itämeren alueella -hankkeessa maakunnan meriteollisuustoimijoille luodaan ekotehokkaita toimintatapoja ja kasvatetaan niiden kykyä kehittää tuotantotehokkuutta itsenäisesti.  Varsinais-Suomen alue saa näkyvyyttä innovatiivisesta liiketoiminnasta, jossa ekotehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden kautta toimijat voivat parantaa kilpailukykyään ja saavuttaa merkittäviä säästöjä. Partnerikartoitus tehdään sekä tutkimusorganisaatioiden ja järjestöjen piirissä että elinkeinoelämässä.

Siemenrahahankkeella oli yhteys maakuntaohjelman arvokärkeen saavutettavuus ja se edistää toimenpiteiden ”S2 Kehitetään Varsinais-Suomesta kansainvälisten yhteyksien ja toiminnan keskus Itämeren alueella” ja ”R1 Tuetaan materiaali-, energia-, ravinne- ja resurssitehokkaita sekä vähähiilisiä ratkaisuja, ja luodaan edellytyksiä uusiin avauksiin ja olemassa olevien alojen vahvistumiseen” toteuttamista.

Siemenrahahankkeen rahoitti Varsinais-Suomen liitto.

vs_logo