Poiju_banneri

EUSBSR-viestintää ympäri Suomea - även på svenska

Hankkeen tarkoituksena oli edistää EU:n Itämeren alueen strategian ja sen toimintasuunnitelman tunnettuutta koko Suomen laajuisesti sekä edistää suomalaista strategiaa toteuttavaa hanketyötä madaltamalla kynnystä osallistua sen toteutukseen. Erityisesti hankkeella haluttiin tavoittaa niitä kohderyhmiä, jotka ovat toistaiseksi saaneet vain vähän tietoa EU:n Itämeri-strategiasta ja siitä, miten strategian toteutukseen voi osallistua.

Ensimmäisenä tavoitteena oli lisätä EU:n Itämeri-strategian ruotsinkielistä viestintää Suomessa kääntämällä www.itameri-strategia.fi -sivuston kattavaa suomenkielistä materiaalia ruotsiksi. Toisena tavoitteena oli tehdä Itämeri-strategiaa tunnetuksi myös muulla kuin rannikkoalueilla. Panostamalla EU:n Itämeri-strategian viestintään vahvistetaan samalla myös ylipäätään kansalaisten Eurooppa- ja EU-tietoutta.

Hanke kehitti edelleen Centrum Balticumin ja Suomen ulkoasiainministeriön menestyksekästä yhteistyötä EU:n Itämeri-strategian kansallisessa viestinnässä ja sidosryhmätyössä.

Hanke rahoitettiin ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöille suuntaaman Eurooppa-tiedottamisen avustuksella.

Eurooppatiedotus_logo