Poiju_banneri

Cities for a Healthier Sea

Centrum Balticum -keskus oli mukana rakentamassa uudenlaista vesiensuojeluyhteistyötä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen vetämässä ”Cities for a Healthier Sea” -hankkeessa.

Tavoitteet

EU-rahoitteisen ”Cities for a Healthier Sea” -hankkeen tavoitteena oli tarjota suomalaisille, virolaisille, latvialaisille ja ruotsalaisille hankekumppaneille keinoja keskinäisen yhteistyön rakentamiseksi ja tarjolla olevien yhteistyöverkostojen hyödyntämiseksi. Kumppanit opettivat toinen toisiaan näkemään ne asiat, joihin heillä on Itämeren suojelussa mahdollisuus vaikuttaa. Suojelutyö konkretisoitiin hankkeessa mm. laatimalla hankeosapuolille oma Itämeri-toimenpideohjelma ja sille perustuvia investointisuunnitelmia.

Toiminta

Centrum Balticum järjesti hankkeessa vuoden 2011 aikana kansainväliset koulutusseminaarit Virossa ja Latviassa sekä kansainvälisen virkamiesvaihdon Turussa. Lisäksi Centrum Balticumin tehtäviin kuului ideoida ja järjestää kansainvälinen pyöreän pöydän keskustelu vuoden 2012 puolella. Koulutukset ja virkamiesvaihto olivat suunnattu partnerikaupunkien virkamiehille. Pyöreän pöydän keskusteluun osallistui poliitikkoja, päätöksentekijöitä ja tutkijoita.

”Cities for a Healthier Sea” -hanke liittyy tiiviisti Itämerihaaste-kampanjaan, jonka Turun ja Helsingin kaupungit aloittivat vuonna 2007 sitoutumalla konkreettisiin Itämeren suojelutoimenpiteisiin ja haastamalla muut organisaatiot tekemään vastaavanlaisen sitoumuksen Itämeren puolesta. Tällä hetkellä kampanjassa on mukana yli 190 toimijaa Suomesta ja muista Itämeren maista.

Partnerit

 • Helsingin kaupungin ympäristökeskus (LP)
 • Tallinnan kaupunki
 • Turun kaupunki
 • Centrum Balticum
 • Latvian Association of Local and Regional Governments
 • REC Estonia
 • Estonian Regional and Local Development Agency

Liitännäisjäsenet:

 • Association of Estonian cities
 • Nyköpingin kunta
 • Union of the Baltic Cities, Ympäristösihteeristö

Budjetti ja kesto

 • kokonaisbudjetti 671 479 €
 • toukokuu 2010 - huhtikuu 2012

Lue lisää