FMC_logo2_RGB_72ppi

Finnish Maritime Cluster

Suomen Meriklusteri – Meriklusterin yhteistyön ja vaikuttavuuden kehittäminen


Hankkeen tavoitteena on meriklusteriyhteistyön edistäminen ja vahvistaminen kansallisesti ja kansainvälisesti, toimijoiden verkostoituminen, tiedonvaihto sekä osaamisen kehittäminen ja jakaminen. Tavoitteena on myös saada meriklusterille näkyvyyttä ja edesauttaa Suomen meriklusterin mahdollisuuksia kehittyä maailman johtavaksi suunnannäyttäjäksi muun muassa ympäristöteknologian ja digitalisaation alueilla. Hanke edistää sinistä kasvua ja tukee uusien innovaatioiden syntymistä. 

Hankkeen projektipartnereina toimii: Suomen Varustamot ry, Meriteollisuus ry, Suomen Satamaliitto ry, Satamaoperaattorit ry sekä Centrum Balticum -säätiö.  

Hanke on Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ja Ely-keskuksen rahoittama.

FMCfinance


www.finnishmaritimecluster.fi