Blogi

Blogi

Blogissamme tutustutaan Itämeren alueen yhteistyötä toteuttaviin ihmisiin ja hankkeisiin.

30.11.2016 9.53

Bio- ja kiertotaloudesta kestävää kilpailukykyä Itämeren alueelle

Johanna Leino

Juuri nyt on tärkeää rakentaa Itämeren alueella toimivien tutkimus- ja testausympäristöjen sekä kiertotalousalustojen verkosto, joka voi ohjata oman maan yritykset kehittämään kiertotalouden ratkaisuja sinne missä siihen on paras kokemus ja osaaminen.

Osallistuin EU:n Itämeri-strategian seitsemänteen vuosikokoukseen Tukholmassa marraskuun alussa. Lumimyrskystä huolimatta paikalle saapui noin 1300 osallistujaa 42 eri maasta. Ennen kaikkea tämä vuosittainen kokoontuminen palvelee merkittävänä Itämeritoimijoiden verkostoitumistapahtumana. Ilokseni huomasin, että bio- ja kiertotalous on noussut keskeiseksi aiheeksi mm. digitaalitalouden rinnalle kun pohditaan missä asioissa Itämeren alueen maiden tulisi tehdä yhteistyötä pärjätäkseen globaalissa kilpailussa.

Pääministeri Juha Sipilä korosti bio- ja kiertotalouden merkitystä seuraavilla sanoilla:

”Our region offers great potential in both the circular economy and the bioeconomy. The move towards the circular economy is likely to cut carbon emissions by almost 70% by 2030. We will have new bio-based, reusable and clean products and services. Through ecological leadership we improve competitiveness. And we will see remarkable gains in employment.”

Kaikissa Itämeren alueen maissa biotalous on tavalla tai toisella mukana älykkään erikoistumisen strategian kärkiteemoissa ja poliittisissa ohjelmissa. Suomessa bio- ja kiertotalous on nostettu hallitusohjelman painopistealueeksi. Biotalouteen liittyy keskeisesti siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin.  Kiertotaloudessa kehitetään innovaatioita, joissa jätteistä ja teollisuuden sivutuotteista synnytetään toisessa yrityksessä uusia tuotteita, ja raaka-aineita hyödynnetään mahdollisimman pitkään. Kiertotalouteen siirtyminen vähentää myös Itämereen päätyvien jätteiden määrää. Keskeisenä Itämeren lääkityksenä on ravinteiden ja muovin kierrätyksen edistäminen ja muovisen pakkausmateriaalin korvaaminen biopohjaisella.

Näissä ponnistuksissa on syytä tehdä yhteistyötä. Poliittisen dialogin vauhdittamiseksi Pohjoismaiden ministerineuvosto on hiljattain perustanut Itämeren biotalousneuvoston ja tukee hyvien käytäntöjen kartoittamista ja analysoimista Pohjoismaissa.

Suomen Itämeri-instituutin koordinoima BSR Stars S3 -hanke keskittyy bio- ja kiertotalouden edistämiseen tutkimalla ja pilotoimalla toimintamalleja, joissa yhteiseen kehittämiseen saadaan mukaan yrityksiä, tutkijoita, julkisen sektorin toimijoita ja päätöksentekijöitä. EU:n Itämeren alueen ohjelman rahoittaman hankkeen kumppaneina on alueiden ja yrityskehitysorganisaatioiden lisäksi myös Pohjoismaiden ministerineuvosto. Toimintaan kuuluu muun muassa research-to-business matchmaking tilaisuuksia, rajat ylittävän yritysvalmennusmallin kehittäminen Enterprise Europe Networkin (EEN) puitteissa, kansainvälinen biotalouden tutkimus- ja testiympäristöjen palvelusetelipilotti, alueiden opintomatkat muun muassa kiertotalouden edistämiseen keskittyviin kohteisiin ja alustoille.

Tukholman strategiafoorumissa hanke järjesti workshopin, joka oli hyvin käytännönläheinen. Workshop kokosi paneelikeskusteluun teollisen symbioosin alustoja Suomesta (Nokian Eco3 bio- ja kiertotalouden alue), Tanskasta (Sjellandin Kalundborg) ja Ruotsista (Värmlannin Paper Province -klusteri). Keskustelussa nousi esille, että bio- ja kiertotalouden kehittämisessä on keskeistä vaihtaa kokemuksia eri alueiden kesken, koska usein alueet ovat erikoistuneet johonkin tiettyyn sektoriin ja niillä on käytössä omanlainen malli teollisen symbioosin toteuttamiseen.

Workshopn johtopäätöksenä voidaan todeta, että juuri nyt on tärkeää rakentaa Itämeren alueella toimivien tutkimus- ja testausympäristöjen sekä kiertotalousalustojen verkosto, joka voi ohjata oman maan yritykset kehittämään kiertotalouden ratkaisuja sinne missä siihen on paras kokemus ja osaaminen. BSR Stars S3 vauhdittaa osaltaan tällaisen Itämeren laajuisen bio- ja kiertotalouden kehittämisalustan synnyttämistä.

Johanna Leino, kehitysjohtaja, Suomen Itämeri-instituutti

Lisätietoja:

BSR Stars S3 -projekti
http://www.baltic.org/project/bsr-stars-s3/

Eco3 industrial park, Finland
http://www.eco3.fi/en/

Kalundborg Symbiosis, Denmark
http://www.symbiosis.dk/en

Paper Province cluster, Sweden
http://paperprovince.com/en/


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiLisää aiheesta

Haluatko kirjoittaa blogiimme? Ota yhteyttä!