Blogi

Blogi

Blogissamme tutustutaan Itämeren alueen yhteistyötä toteuttaviin ihmisiin ja hankkeisiin.

5.12.2017 12.00RIBS - Rolling Images in Business Startups

En utmaning i landsbygdssamhällen är att unga flyttar bort från sin hemort för arbeta eller studera. Om vi gjorde entreprenörskap och företagande mer attraktivt för unga skulle vi förebygga emigrerande och de unga kunde i vuxen ålder förtjäna sitt levebröd på sin hemort och bidra till landsbygdens fortsatta överlevnad. RIBS arbetar med detta förebyggande arbete tillsammans ungdomar (12-18 år) i fem regioner runt Östersjön; Finland (Åboland), Stockholm, Åland, Gotland och Estland (Saarenmaa).

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.12.2017 12.00RIBS - Nuorten yrittäjyystaitoja edistävää yhteistyötä

RIBS-projektin tavoitteena on parantaa nuorten yrittäjyystaitoja ja edistää myönteistä asennetta yrittäjyyttä kohtaan. Tarkoituksena on antaa nuorille yrittäjyyden vaatimia taitoja turvallisessa ympäristössä, jossa voi rauhassa kokeilla osaamistaan. Projektin tavoitteena on myös ylläpitää maaseudun elinvoimaisuutta, sillä yrittäjyystaitoiset nuoret voisivat jäädä kotiseuduilleen ja hyödyntää esimerkiksi Itämeren alueen potentiaalia. Central Baltic -rahoitteisessa RIBS-projektissa nuoret Suomesta, Ruotsista, Ahvenanmaalta ja Virosta tekevät yhteistyötä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.11.2017 10.00Aluekehitystä avoimen ja sosiaalisen innovaation avulla

Eri maiden ja alueiden haasteet ovat erilaisia, kuten myös ratkaisut niihin. Yhteistyö mahdollistaa kuitenkin tiedon jakamisen, jolloin hyviksi todettuja käytäntöjä voidaan soveltaa eri paikoissa. Interreg  Europen rahoittamassa OSIRIS-hankkeessa paneudutaankin älykkääseen erikoistumiseen. Hankkeen tavoitteena on  mahdollisimman vaivaton reitti idean havaitsemisesta yhdessä maassa sen soveltamiseen jossakin toisessa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.11.2017 11.50Lights On! – kiehtovia kokemuksia vallan varjossa

Lights On! -hankkeen tavoitteena on tehdä tuntemattomista ja unohdetuistakin historiallisista nähtävyyksistä todellisia matkakohteita ja tuoda niiden vaiheikas, kiehtova historia eri tavoin kävijöiden koettavaksi. Hankkeen nimi ei ole vain sanaleikki siitä, kuinka nostaa nämä linnanrauniot ja muinaislinnat valokeilaan, vaan valoa lähestytään myös konkreettisesti pysyvän valaistuksen, valomaalauksen ja valotapahtumien kautta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.11.2017 12.00Yhteistyöllä eroon arjen haitallisista aineista

Pysyvät orgaaniset aineet ovat myrkyllisiä jo hyvin pieninä pitoisuuksina ja erilaisia haitallisia aineita tai niiden johdannaisia on lukematon määrä. Vaikka ympäristömyrkkyjen pitoisuuksia ei säännöllisesti seurata vesistöissä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, monia haitallisia aineita löytyy tuoreiden mittaustulosten perusteella laajasti. Haitallisten aineiden kuormitus ei ole kuitenkaan noussut asialistoille, vaikka aineiden levinneisyydestä on ollut epäilyksiä jo pitkään ja aineisiin on liitetty varsin vakavia terveys- ja ympäristöriskejä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.11.2017 12.15Baltic TRAM -projektissa vahvistetaan tieteen ja liike-elämän yhteistyötä Itämeren alueella

Parhaillaan käynnissä oleva Baltic TRAM -projekti pyrkii löytämään kestävän ratkaisun tutkimuslaitosten ja liike-elämän väliseen yhteistyöhön ja parantamaan paikallisten analyyttisten tutkimusinfrastruktuurien käyttöä teollisuuden tuote- ja palvelukehityksessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.11.2017 11.00Closer collaboration with SMEs can harness the full potential of research infrastructures in regional development

In the on-going Baltic TRAM project the partners are targeting to find a sustainable solution to foster the science-business cooperation and enhancing the utilisation of the local analytical infrastructures in the industrial product and service development.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


31.10.2017 12.00Ikäystävällisiä huonekaluratkaisuja ihmisille – liiketoimintaa yrityksille

Ikäystävällisten huonekaluratkaisujen avulla voidaan vastata moneen haasteeseen. Kukapa meistä ei haluaisi ikääntyneenäkin asua mahdollisimman pitkään omassa kotonaan. Teknologia mahdollistaa muun asumisteknologian lisäksi monenlaisten toiminnallisten ja avustavien huonekalujen kehittämisen. Jos sairaala olkoonkin malliesimerkki toiminnallisista huonekaluista, ei oman kodin haluta muistuttavan sairaalahuonetta. Esteetön voi myös olla esteettistä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.10.2017 12.00Scandria - Lyhin reitti Skandinaviasta Välimerelle

Scandria Alliance -verkosto viittaa Pohjois- ja Etelä-Euroopan yhdistävään käytävään, jonka tavoitteena on parantaa yhden Euroopan tiheimmin asutun ja taloudellisesti tärkeän alueen saavutettavuutta ja alueiden välisiä liikenneyhteyksiä. Uusia hankeyhteistyömalleja verkoston puitteissa pohditaan parhaillaan ja erilaiset ideat toivotetaankin tervetulleiksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.10.2017 12.00Rajat ylittävää yhteistyötä lasten hyvinvoinnin edistämiseksi

Vuodesta 2016 käynnissä olleessa kaksivuotisessa EmpowerKids-hankkeessa toimitaan rajat ylittävässä yhteistyössä. Hankkeessa on mukana toimijoita kolmesta eri maasta: Suomesta, Latviasta ja Virosta. Rajojen ylittämistä tapahtuu valtioiden rajojen ylittämisen lisäksi laajasti myös palvelualoittain, sillä hankkeeseen osallistuvista maista mukana on terveysalan, sosiaalityön, kasvatuksen sekä koulutuksen asiantuntijoita.

EmpowerKids-hankkeen tavoitteena oli kehittää digitaalinen menetelmä, jota voidaan hyödyntää laajasti lasten hyvinvoinnin edistämistyössä lasten kanssa toimivien ammattilaisten työkaluna.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Seuraavat


Lisää aiheesta

Haluatko kirjoittaa blogiimme? Ota yhteyttä!