Blogi

Blogi

Blogissamme tutustutaan Itämeren alueen yhteistyötä toteuttaviin ihmisiin ja hankkeisiin.

19.6.2018 10.00Avoin data satamassa - pakko vai mahdollisuus?

Tutkijat arvioivat, että liikenne kehittyy kaikista elämänaloista nopeiten. Digitalisaatio tulee logistiikkaankin, mutta onko suomalainen kuljetusala valmis?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.6.2018 10.00Brownfield-alueiden kirjava menneisyys ja loistava tulevaisuus — Yhteistyöllä haasteet kaupunkiuudistuksen kärjiksi

Brownfield-alueiden kehittämiseen liittyy useita erityiskysymyksiä kuten aiempi maankäyttö, saastuneet maa-alueet, hajautunut maanomistusrakenne, asianosaisten suuri määrä sekä ympäröivään aluerakenteeseen kytkeytyminen. Central Baltic -ohjelman rahoittamassa Baltic Urban Lab -hankkeessa mallinnettiin, miten näiden alueiden uusiokäyttöä voidaan suunnitella entistä tiiviimmässä kumppanuudessa julkisen hallinnon, yritysten ja käyttäjien kesken (Public-Private-People Partnership). Uusia yhteiskehittämisen ja osallistamisen malleja testattiin ja kokeiltiin pilottialueilla Turussa, Tallinnassa, Norrköpingissä ja Riiassa. Tulokset tuodaan yhteiseen keskusteluun projektin loppukonferenssissa Riiassa 6.–7.9.2018.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.6.2018 10.00LiviHeri kehittää kestävää matkailua Itämeren pienissä maailmanperintökaupungeissa

Rauman, Ruotsin Visbyn ja Latvian Kuldigan kaupunkien sekä Turun yliopiston ja latvialaisen SERDE-residenssijärjestön yhteisenä tavoitteena Living with Cultural Heritage -hankkeessa on oppia yhdessä, miten historiallista kaupunkia voidaan asua, kehittää ja suojella. Living with Cultural Heritage eli LiviHeri on osa EU:n Central Baltic 2014–2020 -ohjelmaa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


29.5.2018 10.00Tehokkaampaa vieraslajien hallintaa Itämerelle

Vieraslajit ovat suuri uhka ekosysteemien monimuotoisuudelle. Uusilla esiintymisalueilla vieraslajit voivat aiheuttaa sekä ekologisia haittoja että taloudellisia menetyksiä. Merialueiden välillä vieraslajit matkaavat pääasiassa laivaliikenteen mukana maailmanlaajuisesti. Tavarakuljetusten ja matkailun kasvun myötä riski haitallisten vesieliöiden ja taudinaiheuttajien leviämiselle on entisestään kasvanut. Meriliikenteeltä vaaditaankin yhä enemmän myös vieraslajien leviämisen estämiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.5.2018 9.00Kohti ympäristöystävällisempää vesistömatkailua

30MILES on vesistömatkailun kehityshanke. Sen tavoitteena on parantaa kahdentoista Itäisen Suomenlahden pienvenesatamaa ja niiden muodostamaa satamaverkostoa. Kestävää kehitystä unohtamatta. Hanketta johtaa Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.5.2018 15.02Turku alkaa fölittää

Turun kaupunki on omaksumassa uuden tavan liikkua. Kaupungin omat kaupunkipyörät eli Föli-fillarit levittäytyivät Turun kaduille ja toreille vapunpäivänä 2018. Mutta miten kaupunkipyörät toimivat, ja miksi niillä kannattaisi liikkua, kun useimmilta löytyy omakin pyörä jolla polkea? Käytölle löytyy monta hyvää syytä!

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.5.2018 10.00Kevättä rinnassa pinnan alla - toivottavasti jatkossakin

Kevään merkkejä on jo jonkin aikaa ollut havaittavissa, muuttolinnut saapuvat ja ensimmäiset kukkaset kurkottelevat kohti aurinkoa. Paljon tapahtuu myös siellä, minne emme näe; nimittäin pinnan alla. Kohta kalojen massanousu mataliin merestä kuroutuneisiin lahtiin saavuttaa huippunsa. Suurimmaksi osin yön turvin ahvenet ja hauet sekä monet särkikalat ylittävät kynnykset, jotka eristävät fladat merestä, ja tulevat suojaisiin lämpimiin lahtiin kutemaan.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


17.4.2018 10.00Ravinteiden kierrätyksellä päästöt kuriin

Itämereen päätyy rehevöittäviä ravinnepäästöjä ihmistoiminnan seurauksena. Maatalous, pistekuormittajat ja ilmalaskeuma ovat isoja lähteitä. Kolmasosa Itämereen päätyvästä typestä ja fosforista tulee luonnon taustahuuhtoutumana. Ravinteet kannattaa kierrättää ruuan tuotannossa, eikä päästää Itämereen. Järki Lanta -hanke aloitti vuonna 2012. Baltic Sea Action Groupin (BSAG) Järki-hankkeessa lähdettiin saappaat savessa hakemaan järkeviä ratkaisuja maatalouden vesiensuojelun edistämiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.4.2018 10.15Katse uusiin mahdollisuuksiin – Saaristomeren ja Suomenlahden merellisten alueiden tulevaisuuden visiointia

Miten cleantech tai kiertotalous vaikuttavat merialueisiin ja merellisten sektoreiden toimintaan, kuten merenkulkuun tai turismiin? Mitä jos tulevaisuudessa kalankasvatuksen yhteydessä viljeltäisiin myös levää? Entä miten nämä asiat liittyvät merialueiden suunnitteluun tai kansainväliseen rajat ylittävään yhteistyöhön?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.4.2018 10.00A look at new possibilities – visualising the future of the Archipelago Sea and Gulf of Finland sea areas

How will the cleantech or the circular economy affect the sea areas and the operations of maritime sectors such as navigation or tourism? What if in the future algae were farmed alongside fish? And how these matters are linked with sea area planning or cross-border cooperation?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Seuraavat


Lisää aiheesta

Haluatko kirjoittaa blogiimme? Ota yhteyttä!