Blogi

Blogi

Blogissamme tutustutaan Itämeren alueen yhteistyötä toteuttaviin ihmisiin ja hankkeisiin.

17.4.2018 10.00Ravinteiden kierrätyksellä päästöt kuriin

Itämereen päätyy rehevöittäviä ravinnepäästöjä ihmistoiminnan seurauksena. Maatalous, pistekuormittajat ja ilmalaskeuma ovat isoja lähteitä. Kolmasosa Itämereen päätyvästä typestä ja fosforista tulee luonnon taustahuuhtoutumana. Ravinteet kannattaa kierrättää ruuan tuotannossa, eikä päästää Itämereen. Järki Lanta -hanke aloitti vuonna 2012. Baltic Sea Action Groupin (BSAG) Järki-hankkeessa lähdettiin saappaat savessa hakemaan järkeviä ratkaisuja maatalouden vesiensuojelun edistämiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.4.2018 10.15Katse uusiin mahdollisuuksiin – Saaristomeren ja Suomenlahden merellisten alueiden tulevaisuuden visiointia

Miten cleantech tai kiertotalous vaikuttavat merialueisiin ja merellisten sektoreiden toimintaan, kuten merenkulkuun tai turismiin? Mitä jos tulevaisuudessa kalankasvatuksen yhteydessä viljeltäisiin myös levää? Entä miten nämä asiat liittyvät merialueiden suunnitteluun tai kansainväliseen rajat ylittävään yhteistyöhön?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.4.2018 10.00A look at new possibilities – visualising the future of the Archipelago Sea and Gulf of Finland sea areas

How will the cleantech or the circular economy affect the sea areas and the operations of maritime sectors such as navigation or tourism? What if in the future algae were farmed alongside fish? And how these matters are linked with sea area planning or cross-border cooperation?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.4.2018 11.58Kuinka edistää EU:n Itämeri-strategiaa myös unionin ulkopuolella?

Maaliskuussa HELCOM järjesti Pietarissa Baltic Sea Day -ympäristöfoorumin, jossa nostetaan esille ja edistetään Itämeren eteen tehtyä ympäristötyötä. Agendalla näkyivät kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden saavuttaminen erilaisten toimien kautta. Itämeren alueen haasteista monet liittyvät mereen ja sen heikkoon tilaan. EU:n Itämeri-strategiassa (EUSBSR) meren hyvinvointi on yksi päätavoitteita, mutta ympäristöongelmat eivät kuitenkaan tunne valtioiden rajoja. Yhteistyötä tarvitaan riippumatta siitä, ovatko maat EU:n jäseniä. Miten sitten tätä yhteistyötä voitaisiin edistää ja tukea?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.3.2018 11.00Live Baltic Campus - kampusten ja kaupunkien kehittämistä Itämeren alueella

Korkeakoulujen rooli on muuttumassa. Ne eivät ole enää pelkästään opetus- ja tutkimuslaitoksia, vaan niiden rooli myös innovaatioympäristöinä ja tulevaisuuden suunnannäyttäjinä vahvistuu. Samalla kampukset ovat muuttumassa, sillä niiden yhteydet ympäröivään kaupunkiin ja yhteiskuntaan tulevat yhä tärkeämmiksi ja näin ne ovat entistä kiinnostavampia kaupunkisuunnittelun näkökulmasta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.3.2018 10.00Live Baltic Campus collaboration for better campuses and more sustainable urban futures

The role of universities is transitioning from solely education and research institutes towards strengthening also as hubs for innovation, and as trailblazers for the future. Thus, the campuses are changing too – their connections to the surrounding city and society are increasing in importance making them ever more interesting nodes for the urban planning.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.3.2018 10.00OnBoard-Med -hanke harmonisoi hätätilanteisiin liittyvää koulutusta keskisen Itämeren alueella

OnBoard-Med -hankkeessa kehitetään yhdenmukaisempia koulutuskokonaisuuksia keskisen Itämeren alueelle. Merenkulku on monikansallista. Siten koulutuksessa havaittuja haasteita ei voida ratkoa vain kansallisella tasolla, vaan ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan kansalliset rajat ylittävää yhteistyötä. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.3.2018 13.18Lippulaivahankkeessa edistetään älykästä jätevedenkäsittelyä Itämeren alueella

EU:n Itämeri-strategian lippulaivahanke IWAMAn tavoitteena on parantaa jätevedenkäsittelyä Itämeren alueella kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Hankkeessa on mukana kymmenen eri maata ja sen tavoitteena on erityisesti jätevedenpuhdistamojen kapasiteetin kehittäminen. Hanke pyrkii myös parantamaan energiatehokkuutta ja lietteen hallintaa kokeilevilla investoinneilla. Projekti päättyy tänä vuonna, joten monet tuloksista ovat jo saatavilla tai tulevat pian luettaviksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.3.2018 13.04Smart wastewater treatment in the Baltic Sea Region

The EUSBSR flagship project IWAMA (Interactive Water Management) is a joint initiative of ten countries aiming at improving the wastewater management in the Baltic Sea Region taking into account circular economy principles.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.2.2018 10.00Sukupuolten tasa-arvosta voimaa Itämeren tutkimukseen?

Euroopan unionin julkaisema She Figures 2015 -raportti kertoo selvin luvuin ja kuvaajin, että naisia ja miehiä valmistuu tohtoreiksi suurin piirtein saman verran, mutta väitöksen jälkeen naisten akateeminen urakehitys hidastuu miehiin verrattuna. Naiset myös osallistuvat selvästi miehiä vähemmän tutkimusta ja sen suuntaamista koskevaan päätöksentekoon. Baltic Gender -hankkeessa etsitään viiden maan voimin keinoja naisten akateemisen urakehityksen tukemiseen. Tasa-arvon toteutumisessa on suuria eroja sekä maiden että tutkimusorganisaatioiden välillä, ja hankekumppaneiden vuoropuhelu siivittää parhaiden käytäntöjen leviämistä laitoksesta toiseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Seuraavat


Lisää aiheesta

Haluatko kirjoittaa blogiimme? Ota yhteyttä!