EUSBSR_banneri-1

ABC för EUs Östersjöstrategi

Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen (The European Union Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR) är en överenskommelse mellan EU:s medlemsstater och kommissionen om ett fördjupat samarbete i Östersjöregionen. Syftet är att intensifiera samordningen mellan EU-medlemsstaterna i Östersjöregionen och allokera resurserna så att de används så effektivt som möjligt. Genom strategin vill man hitta lösningar på olika utmaningar i regionen och bättre ta tillvara den potential som finns i regionen.

EUSBSR logo


I Finland är det utrikesministeriet som ansvarar för samordningen av EU:s Östersjöstrategi, och som Finlands nationella kontaktpunkt fungerar Östersjöambassadören Erja Tikka

På webbplatsen itameri-strategia.fi finns aktuell information om EU:s strategi för Östersjöregionen och relevanta händelser och aktörer. Under Administrationen kan du läsa om strategin, dess administration och Finlands roll i Östersjöarbetet. Där hittar du också de viktigaste Finansieringen för genomförandet av projekt inom ramen för Östersjöstrategin.

Mer

Bekanta er med den svenskspråkiga 

@EUSBSR på Twitter

Twitter logo

10.12.2018 09:03 EUSBSR RT @ScanBalt: Looking forward to collaborate with Esa Kokkonen and the Baltic Institute - A good choice! @BalticInstitute @EUSBSR https://t…

Twitter logo

10.12.2018 09:02 EUSBSR RT @regstud: To what extent has the Baltic Sea ‘soft space’ solidified over the past decade? See Gänzle’s paper in @RSRS_OA ‘Experimental U…

Twitter logo

05.12.2018 11:47 EUSBSR RT @a__bergstrom: ESF Committee meeting in Vienna gathering 28 member states and social partners. Thematic Coordinators from EUSBSR and EUS…