EUSBSR_banneri-1

ABC för EUs Östersjöstrategi

Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen (The European Union Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR) är en överenskommelse mellan EU:s medlemsstater och kommissionen om ett fördjupat samarbete i Östersjöregionen. Syftet är att intensifiera samordningen mellan EU-medlemsstaterna i Östersjöregionen och allokera resurserna så att de används så effektivt som möjligt. Genom strategin vill man hitta lösningar på olika utmaningar i regionen och bättre ta tillvara den potential som finns i regionen.

EUSBSR logo


I Finland är det utrikesministeriet som ansvarar för samordningen av EU:s Östersjöstrategi, och som Finlands nationella kontaktpunkt fungerar Östersjöambassadören Erja Tikka

På webbplatsen itameri-strategia.fi finns aktuell information om EU:s strategi för Östersjöregionen och relevanta händelser och aktörer. Under Administrationen kan du läsa om strategin, dess administration och Finlands roll i Östersjöarbetet. Där hittar du också de viktigaste Finansieringen för genomförandet av projekt inom ramen för Östersjöstrategin.

Mer

Bekanta er med den svenskspråkiga 

@EUSBSR på Twitter

Twitter logo

15.02.2019 09:03 EUSBSR RT @BalticInstitute: Registration open to seminar: Specializing in bio- and #circulareconomy in the Baltic Sea Region in #Tampere 26 March…

Twitter logo

14.02.2019 13:24 EUSBSR RT @project_emma: EMMA presented its results during 54th session SC.3 WP.3 of #UNECE. EMMAs Policy Paper will be recognised in future work…

Twitter logo

14.02.2019 11:41 EUSBSR RT @ateneKOM: Tag 2 der #ConnectingSeas Konferenz in #Hamburg. Auf der Agenda: #Workshops, die Besprechung der gestrigen Ergebnisse zu den…