Hjeltin talo_banneri

Grundare och styrelse

Centrum Balticum -stiftelsen grundades av fem finländska sydvästliga kuststäder, stiftelserna för tre universitet i Åbo och Egentliga Finlands förbund. Stiftelseurkunden undertecknades den 2 juni 2006.

Styrelsen är den högsta auktoriteten av stiftelsen. Medlemmarna i styrelsen väljs för perioder på två år.

Styrelseordföranden är vd Aleksi Randell, Byggnadsindustrin RT.

Vice ordföranden är prorektor Riitta Pyykkö, Åbo universitet.

Övriga medlemmar:

Markus Granlund, dekanus, Åbo handelshögskola
Marko Joas, professor, Åbo Akademi
Kari Häkämies, landskapsdirektör, Egentliga Finland
Aino-Maija Luukkonen, stadsdirektör, Björneborg stad
Miapetra Kumpula-Natri, europaparlamentariker, EU-parlament
Taneli Lahti, chef, EK Bryssel
Ilkka Salmi, kanslichef, inrikesministeriet
Ville Niinistö, riksdagsledamot, Finlands riksdag

Suppleanter:

Anne Paasi, kommunikationschef, Åbo universitet
Lauri Ojala, professor, Åbo handelshögskola
Henrik Saxén, professor, Åbo Akademi
Tarja Nuotio, regionutvecklingsdirektör, Egentliga Finlands Förbund