EUSBSR_banneri-1

EU:s strategi för Östersjöregionen

Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen är en överenskommelse mellan EU:s medlemsstater och kommissionen om ett fördjupat samarbete i Östersjöregionen.

Bekanta dig med vår ABC för Östersjöstrategin och EU:s Östersjöstrategi -manualen!

Centrum Balticum deltar i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen på många sätt.

Sedan 2014 har vi tillsammans med utrikesministeriet samordnat nationell kommunikation av och intressentgruppernas samarbete kring Östersjöstrategin. Som resultat av samarbetet med utrikesministeriet har vi byggt upp ett omfattande infopaket om Östersjöstrategin. Därutöver kollaborerar intressenterna som deltar i förverkligandet av strategin tätare och mer effektivt.

Centrum Balticum koordinerar även Östersjöstrategis horisontella åtgärd "Neighbours" i samarbete med Åbo stad.

Sedan 2016 har Centrum Balticum lett ett projekt som syftar till att utveckla och standardisera kommunikationen i EU:s strategi för Östersjöregionen och som har tio partners i Östersjöområdet. Projektet fungerar som center i alla strategins interna och externa kommunikationsfrågor och placerar därmed Centrum Balticum i hjärtat av förvaltningen av strategin.


EUSBSR logo

Mer

Bekanta er med den svenskspråkiga 

@EUSBSR på Twitter

Twitter logo

17.08.2018 10:21 EUSBSR RT @ScanBalt: We are happy to welcome our new member, the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw @EUSBSR https:/…

Twitter logo

16.08.2018 16:27 EUSBSR RT @BalticSea_SI: Please note that the extended application period for the Baltic Leadership Programme on Smart Specialisation is now open…

Twitter logo

16.08.2018 14:34 EUSBSR RT @ScanBalt: Living Labs in the Baltic Sea Region soon to have valuable self assesment tool available online at the ProVaHealth Living Lab…