EUSBSR_banneri-1

EU:s strategi för Östersjöregionen

Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen är en överenskommelse mellan EU:s medlemsstater och kommissionen om ett fördjupat samarbete i Östersjöregionen.

Bekanta dig med vår ABC för Östersjöstrategin och EU:s Östersjöstrategi -manualen!

Centrum Balticum deltar i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen på många sätt.

Sedan 2014 har vi tillsammans med utrikesministeriet samordnat nationell kommunikation av och intressentgruppernas samarbete kring Östersjöstrategin. Som resultat av samarbetet med utrikesministeriet har vi byggt upp ett omfattande infopaket om Östersjöstrategin. Därutöver kollaborerar intressenterna som deltar i förverkligandet av strategin tätare och mer effektivt.

Centrum Balticum koordinerar även Östersjöstrategis horisontella åtgärd "Neighbours" i samarbete med Åbo stad.

Sedan 2016 har Centrum Balticum lett ett projekt som syftar till att utveckla och standardisera kommunikationen i EU:s strategi för Östersjöregionen och som har tio partners i Östersjöområdet. Projektet fungerar som center i alla strategins interna och externa kommunikationsfrågor och placerar därmed Centrum Balticum i hjärtat av förvaltningen av strategin.


EUSBSR logo

Mer

Bekanta er med den svenskspråkiga 

@EUSBSR på Twitter

Twitter logo

10.12.2018 09:03 EUSBSR RT @ScanBalt: Looking forward to collaborate with Esa Kokkonen and the Baltic Institute - A good choice! @BalticInstitute @EUSBSR https://t…

Twitter logo

10.12.2018 09:02 EUSBSR RT @regstud: To what extent has the Baltic Sea ‘soft space’ solidified over the past decade? See Gänzle’s paper in @RSRS_OA ‘Experimental U…

Twitter logo

05.12.2018 11:47 EUSBSR RT @a__bergstrom: ESF Committee meeting in Vienna gathering 28 member states and social partners. Thematic Coordinators from EUSBSR and EUS…