EUSBSR_banneri-1

Rahoitus

EU:n Itämeren alueen strategia on kehys, jonka piirissä koordinoidaan kaikkia toimia strategian toimeenpanon hyväksi ja tarjotaan strategista apua ja ohjausta Itämeren alueen toimijoille. Yksi strategian perusperiaatteista on, että sitä varten ei perusteta uusia rakenteita tai rahoitusinstrumentteja. Itämeri-strategian toimeenpanon rahoituksen tulee siis löytyä jo jostakin olemassa olevasta rahoitusohjelmasta tai -intrumentista.

On olemassa monia rahoitusohjelmia ja -mekanismeja, jotka sopivat EU:n Itämeri-strategian toteutukseen. Monikansallisiin yhteistyöhankkeisiin on uudella rahoitusohjelmakaudella 2014–2020 mahdollista hakea rahoitusta useimmista EU-ohjelmista. Yleisimmin Itämeri-strategiaa toteuttavia hankkeita rahoitetaan EU:n rakennerahastojen Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) -tavoitetta toteuttavista kahdesta ohjelmasta, Interreg Itämeren alueen ohjelmasta ja Interreg Central Baltic -ohjelmasta.

Valikkoon on listattu joitain EU:n rahoituslähteitä, joilla voidaan rahoittaa EU:n Itämeren alueen strategiaa toteuttavia hankkeita Suomessa.

Euroopan komission Suomen edustusto on  myös koonnut kattavan kuvauksen kauden 2014-2020 EU-rahoitusmahdollisuuksista


Lisää aiheesta@EUSBSR Twitterissä

Twitter logo

15.2.2019 9.03 EUSBSR RT @BalticInstitute: Registration open to seminar: Specializing in bio- and #circulareconomy in the Baltic Sea Region in #Tampere 26 March…

Twitter logo

14.2.2019 13.24 EUSBSR RT @project_emma: EMMA presented its results during 54th session SC.3 WP.3 of #UNECE. EMMAs Policy Paper will be recognised in future work…

Twitter logo

14.2.2019 11.41 EUSBSR RT @ateneKOM: Tag 2 der #ConnectingSeas Konferenz in #Hamburg. Auf der Agenda: #Workshops, die Besprechung der gestrigen Ergebnisse zu den…