EUSBSR_banneri-1

Rahoitus

EU:n Itämeren alueen strategia on kehys, jonka piirissä koordinoidaan kaikkia toimia strategian toimeenpanon hyväksi ja tarjotaan strategista apua ja ohjausta Itämeren alueen toimijoille. Yksi strategian perusperiaatteista on, että sitä varten ei perusteta uusia rakenteita tai rahoitusinstrumentteja. Itämeri-strategian toimeenpanon rahoituksen tulee siis löytyä jo jostakin olemassa olevasta rahoitusohjelmasta tai -intrumentista.

On olemassa monia rahoitusohjelmia ja -mekanismeja, jotka sopivat EU:n Itämeri-strategian toteutukseen. Monikansallisiin yhteistyöhankkeisiin on uudella rahoitusohjelmakaudella 2014–2020 mahdollista hakea rahoitusta useimmista EU-ohjelmista. Yleisimmin Itämeri-strategiaa toteuttavia hankkeita rahoitetaan EU:n rakennerahastojen Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) -tavoitetta toteuttavista kahdesta ohjelmasta, Interreg Itämeren alueen ohjelmasta ja Interreg Central Baltic -ohjelmasta.

Valikkoon on listattu joitain EU:n rahoituslähteitä, joilla voidaan rahoittaa EU:n Itämeren alueen strategiaa toteuttavia hankkeita Suomessa.

Euroopan komission Suomen edustusto on  myös koonnut kattavan kuvauksen kauden 2014-2020 EU-rahoitusmahdollisuuksista


Lisää aiheesta@EUSBSR Twitterissä

Twitter logo

10.12.2018 9.03 EUSBSR RT @ScanBalt: Looking forward to collaborate with Esa Kokkonen and the Baltic Institute - A good choice! @BalticInstitute @EUSBSR https://t…

Twitter logo

10.12.2018 9.02 EUSBSR RT @regstud: To what extent has the Baltic Sea ‘soft space’ solidified over the past decade? See Gänzle’s paper in @RSRS_OA ‘Experimental U…

Twitter logo

5.12.2018 11.47 EUSBSR RT @a__bergstrom: ESF Committee meeting in Vienna gathering 28 member states and social partners. Thematic Coordinators from EUSBSR and EUS…