news

Uutisia meistä

5.6.2017 10.52

Centrum Balticumille EU-rahoitusta ECOPRODIGI-hankkeessa

Interreg Itämeren alueen ohjelma on myöntänyt rahoituksen ECOPRODIGI-hankkeelle, jonka tavoitteena on parantaa merenkulun ekotehokkuutta digitalisaation kautta. Centrum Balticum vastaa hankkeen viestinnästä.

Rahoituksen saaneessa ECOPRODIGI-hankkeessa keskitytään kehittämään keinoja meriteollisuuden ja meriliikenteen toimintojen digitalisoimiseen aina laivan rakentamisesta, sen käytön ja huoltamisen kautta, sen käytöstä poistamiseen. Digitalisointi mahdollistaa esimerkiksi toimintojen automatisointia esineiden internetin kautta ja toisaalta helpottaa aluksen huoltamista, kun kaikki komponentit ja osat löytyvät sähköisestä järjestelmästä ja laivasta saadaan esimerkiksi 3D-mallinnetut piirustukset. Satamassa puolestaan ahtaajien on mahdollista lastata kontit laivaan siten, että paino jakautuu tasaisesti ja painolastivettä tarvitaan vähemmän.

Digitalisointi ei ole vielä edennyt meriteollisuudessa ja -liikenteessä niin pitkälle kuin monilla muilla teollisuuden aloilla. Tämä johtuu toisaalta laivojen pitkistä elinkaarista ja hitaasta uusiutumisesta ja tiedon puutteesta. ECOPRODIGI pyrkii sekä kehittämään keinoja, että levittämään niistä tietoa. Centrum Balticumin tehtävä projektissa on pitää huolta hankkeen yli 20 eri toimijan välisestä kommunikaatiosta ja pyrkiä lisäämään hankkeen julkista tukea viestinnän ja työpajojen kautta.

Hankkeen vetovastuussa on Turun yliopisto. Mukana on myös muita yliopistoja, pieniä sekä suuria meriteollisuuden yrityksiä sekä Itämereen ja merenkulkuun keskittyviä organisaatioita ympäri Itämeren aluetta.

Lisätietoa rahoituksen saaneista hankkeista Interreg-rahoitusohjelman sivuilla.

Lisätiedot: Kirsi Ahlman

Palaa otsikoihinLOGO text suuri