news

Uutisia meiltä

26.4.2017 9.24

Vapaakauppa geopolitiikan varjossa Itämeren alueella?

Vapaan kaupankäynnin merkitys Itämeren alueelle ja maailmankaupan muuttuvat rakenteet ovat yksi 30. toukokuuta Turussa järjestettävän 10. Itämeri-foorumin keskustelunaiheista.

Vapaan kaupan käsitettä pidetään usein itsestäänselvyytenä globalisoituneessa maailmassa. Sujuvan kaupankäynnin ylläpitäminen vaatii kuitenkin työtä ja kauppasuhteiden kehitys voi helposti muuttaa suuntaansa. Vapaakaupasta Itämeren alueella keskustellaan Itämeri-foorumissa taloustoimittaja Ilkka Lammen johtamassa paneelissa.

Mörttinen
Leena Mörttinen näkee vapaakaupan rikastuttaneen Itämeren aluetta monilla mittareilla.
Paneelissa keskitytään globaaliin turvallisuuteen ja kaupankäyntiin, jotka liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Yksi panelisteista on taloustieteilijä ja Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen. Hänen mukaansa on valitettavaa, että geopolitiikka on alkanut sekoittaa maailmankauppaa. Mörttisen mukaan tämä trendi ilmenee muun muassa kahdenvälisen kaupankäynnin lisääntymisenä monenvälisen kaupankäynnin kustannuksella. Monenvälisyys edesauttaa kaupankäynnin läpinäkyvyyttä ja yhteisten pelisääntöjen noudattamista sekä vaikeuttaa kauppasuhteiden hyväksikäyttämistä muiden tavoitteiden kuin hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Mörttinen näkee, että myös vastuun kantaminen Itämeren hyvinvoinnista vaatii monenkeskistä sopimista ja kaikkien Itämeren alueen maiden yhteistyötä.

Miksi vapaakaupan merkitys Itämeren alueelle on niin oleellinen? Vapaakauppa on Mörttisen mukaan rikastuttanut aluetta useilla sosioekonomisilla mittareilla. Itämeren alueella on paljon erikokoisia talouksia ja hyvin erilaisia kulttuureja. Vapaa kaupankäynti on taloudellisen hyvinvoinnin lisäämisen ohella myös yhdistänyt alueen kulttuureja. Mörttisen mukaan vapaakaupan merkitys myös Itämeren alueen tulevaisuuden kehityksessä on elintärkeä.

Liity keskusteluun vapaakaupasta Itämeren alueella. Ilmoittautuminen Itämeri-foorumiin on avoinna verkkosivuillamme.

#BSRForum

Palaa otsikoihinLOGO text suuri