news

Uutisia meiltä

16.7.2018 8.09

SuomiAreena 2018 – Suomalaisen meriklusterin tulevaisuus?

Centrum Balticumin, Suomen Varustamoiden ja Suomen Meriklusterin yhteistyössä ELY:N ja EMKR:n kanssa järjestämä Suomi aallon harjalla – meriklusteri talouden kirittäjänä -keskustelu SuomiAreenalla herättää rohkeasti keskustelua Suomen meriklusterin nykyisestä tilasta: haasteista, ongelmista sekä tietysti mahdollisuuksista.

Suomen meriklusteriin kuuluvat varustamot, meriteollisuus, satamat ja satamaoperaattorit, sekä muut alan toimijat. Alan työllisyys on kasvanut viime aikoina merkittävästi ja koko merenkulkuklusteri työllistää lähes 50 000 henkilöä. Suomen meriklusteri on jatkuvassa muutoksessa ja digitalisaatio sekä teknologian kehitys ovat puhaltaneet uusia tuulia alalle. Kasvupotentiaali on suuri, sillä Suomessa yritykset ja julkinen sektori tekevät poikkeuksellisen aktiivista yhteistyötä keskenään. Lisäksi suomalaisen meriklusterin ydinosaamisaluetta ovat vähäpäästöinen merenkulku ja siihen liittyvät innovaatiot ja teknologiset ratkaisut sekä automaatioon ja digitalisaatioon liittyvä liiketoiminta.

Digitalisaatio voi tehdä merenkulusta älykästä. Teknologian avulla voidaan vaikuttaa muun muassa resurssien käyttöön ja toiminnan tehokkuuteen,turvallisuustasoon sekä ympäristövaikutusten- ja riskien minimointiin. Koko ajan kehittyvä teknologia luo uusia mahdollisuuksia meriteollisuudelle, kertoo Wärtsilä Marine Solutionsin johtaja Roger Holm. Etäohjattujen ja automisten alusten kehityksen myötä meriklusteri toimii uusilla toiminta-alueilla, joissa tarvitaan osaamista paitsi meriteollisuudessa myös ict:ssä, tekoälyssä ja algoritmissä, komppaa Rolls-Royce Marinen teknologiajohtaja Sauli Eloranta.

shipyard
Merenkulku yhdellä maailman herkimmistä merialueista

Itämeri on vilkkaasti liikennöity, mutta samalla erityisen herkkä ja vaikeakulkuinen merialue. Alueen erityistarpeet onkin huomioitava merenkulun kehityksessä tarkasti. Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala toteaa, että ympäristövaatimukset ovat vaatineet ja vaativat jatkossakin isoja panostuksia. Tuurnalan mielestä suomalaiset varustamot ovat kuitenkin kantaneet hyvin yhteiskunta- ja ympäristövastuunsa. Ympäristöteknologiaosaamisen osalta suomalaisella meriklusterilla on myös suuri mahdollisuus olla tulevaisuuden edelläkävijä. Myös europarlamentaarikko (kok.) Henna Virkkunen ja valtiosihteeri Paula Lehtomäki korostavat ympäristövastuullisen logistiikan tuomia mahdollisuuksia Suomelle niin teollisuudessa kuin poliittisenakin suunnannäyttäjänä. ”Suomi vaikuttaa globaalisti siihen, että meriluonnonvarojen käyttö on kestävää, meriympäristön tila on hyvä ja ilmastonmuutos ei ylitä valtamerten kestokykyä” painottaa Lehtomäki.

Finnish Maritime Clusterin tavoitteena on edistää meriklusteriyhteistyön tekemistä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin sekä lisätä toimijoiden verkostoitumista, tiedonvaihtoa ja osaamisen kehittämistä. Tavoitteena on myös saada meriklusterille näkyvyyttä ja edesauttaa Suomen meriklusterin mahdollisuuksia kehittyä maailman johtavaksi suunnannäyttäjäksi muun muassa ympäristöteknologian ja digitalisaation alueilla. Hanke edistää sinistä kasvua ja tukee uusien innovaatioiden syntymistä. 

Hankkeen projektipartnereina toimii: Suomen Varustamot ry, Meriteollisuus ry, Suomen Satamaliitto ry, Satamaoperaattorit ry. sekä Centrum Balticum -säätiö. Hanke on Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ja Ely-keskuksen rahoittama.

www.finnishmaritimecluster.fi

                                                                     


Palaa otsikoihinLOGO text suuri