news

Uutisia meiltä

6.7.2018 10.22

Saaristomeren suojelurahasto rahoittaa uusia hankkeita

Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren suojelurahasto on päättänyt rahoittaa viittä uutta hanketta Saaristomeren suojelemiseksi.

Rahoitettavat hankkeet ovat: Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n yhteinen hanke Ravinnekiertoa Saaristomeren matkailukohteissa, Aleksandar Klimeskin hanke Steel slag filter as a potential solution for reducing dissolved phosphorus inputs into the Baltic Sea, Valonian/Varsinais-Suomen liiton hallinnoima Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto –hanke, jonka kumppanit ovat Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ja Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pidä Saaristo Siistinä ry:n hanke Saaristo Septi sekä Flame Jazz ry:n hanke Saaristomeren suojelua jazzmusiikin keinoin. Rahoituksen sai myös kuudes hanke, mutta tiedot siitä julkaistaan vasta syksyllä. 

Saaristomeren Suojelurahaston tavoitteena on tukea paikallisesti toimintaa Saaristomeren pelastamiseksi. Visiona on elinvoimainen saaristo sekä meri, jossa on mahdollisuudet hyvän elämän rakentamiseen, elannon tienaamiseen ja virkistykseen. Säätiö rahoittaa konkreettisia vesiensuojelutoimia ja käytännön hankkeita, joilla voidaan torjua ravinteiden valumista mereen ja näin estää meren tilan heikkeneminen entisestään.

Lisää Saaristomeren suojelurahastosta löydät täältä


Palaa otsikoihinLOGO text suuri