news

Uutisia meiltä

21.11.2018 11.15

Merialan tulevaisuus – tai yksi niistä – konkretisoituna

Kun ajatellaan tulevaisuutta, ajatellaan mahdollisuuksien paljoutta, eikä vain yhtä ennakoitavaa todellisuutta.

Suomen Meriklusterin ja Centrum Balticumin lokakuussa järjestämässä ’Maritime Futurescapes 2050’ –työpajassa yli 30 merialan asiantuntijaa kokoontui yhteen konkretisoimaan erilaisia tulevaisuusskenaarioita. Työpajan luotsasi Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Black Swans -osuuskunta ja lopputulokset herättävät kiinnostavia mielikuvia – ja toivottavasti myös keskustelua – meriklusterin tulevaisuudesta.

Kun tulevaisuus nähdään erilaisten vaihtoehtojen rykelmänä, mahdollistaa se nykyhetken päätösten ja säädösten käsittelemisen tavalla, jolla voidaan saavuttaa paras mahdollinen tulevaisuus. Mitä laajempi sidosryhmä osallistuu prosessiin, jossa tulevaisuuksia määritellään, sitä paremmat mahdollisuudet ne on saavuttaa.

Työpajan loppuraportin tulevaisuuskuvat ovat esimerkki siitä, miten tulevaisuusajattelua voidaan hyödyntää nopeasti muuttuvalla ja monimutkaisella merialalla.

Tutustu tuloksiin alla olevasta esityksestä.

Maritime Future Scapes 2050 from Centrum Balticum

Palaa otsikoihinLOGO text suuri