news

Uutisia meiltä

4.6.2014 10.00

Luoteis-Venäjän strategia antaa avaimia toiminnan ennakointiin

Pietarin Turku-keskuksen johtaja Kauko Jämsén näkee Luoteis-venäjän strategian kansainvälisen, taloudellisen yhteistyön työkaluna.

Pietarin Turku-keskuksen johtaja Kauko Jämsén näkee Luoteis-venäjän strategian kansainvälisen, taloudellisen yhteistyön työkaluna.

Luoteis-Venäjällä asuu 13,5 miljoonaa asukasta. Alue tuottaa 10 %:ia Venäjän brutto-kansantuotteesta, 12 %:ia maan teollisuustuotannosta ja siellä asuu 10 %:ia Venäjän työvoimasta.

Luoteis-Venäjän strategian tärkeimmäksi tehtäväksi on noussut kansainvälisen, taloudellisen yhteistyön kehittäminen. Yrityksillä on päärooli hanke- ja ohjelmapäätöksissä ja strategian keskiöön on noussut myös yritysten vaatima sosiaalinen infrastruktuuri. Strategia tukee yritysten, tutkijoiden, yliopistojen ja kansalaisjärjestöjen verkostoja.

Luoteis-Venäjän strategia tähtää taloudellisten ongelmien ratkaisemiseen. Kunnianhimoisena tavoitteena on muun muassa nostaa bruttokansantuote asukasta kohden viisinkertaiseksi vuoteen 2020 mennessä. Euroopan Unionin Itämeri-strategia puolestaan keskittyy vahvasti ympäristö- ja meriliikennekysymyksiin. Strategiat ovat erilaiset, mutta yhteen sovitettavissa. Centrum Balticumin Turku-prosessi tarjoaa yhden väylän näiden kahden strategian yhteensovittamiseen.

Venäjä ei tule tekemään omaa Itämeren alueen strategiaansa. Ajoittain keskustellaan myös Venäjän kääntävän katseensa itään. Itämeren alue on kuitenkin Venäjälle aina kiinnostava, sillä se tarjoaa suoran yhteistyömahdollisuuden Euroopan Unionin kanssa. Hyvän yhteistyön edellytyksenä ovat aktiiviset, henkilökohtaiset kontaktit ja toimivat henkilöverkostot, joiden pohjalta voidaan esimerkiksi vaihtaa hyviä käytäntöjä. Potentiaalisia yhteistyön kohteita ovat esimerkiksi liikenneyhteydet ja Saksan Itämeren pohjassa olevat kemialliset aseet.

Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Timo Laukkanen totesi kommentti-puheenvuorossaan talouden ja infrastruktuurin kehittämistä painottavan Luoteis-Venäjän strategian tarjoavan yrityksille tärkeää, yksityiskohtaista tietoa, jonka perusteella voidaan ennakoida tulevaa. Kotimaiseen käyttöön tehty, raskas ja vain venäjänkielellä saatavissa oleva strategia on kuitenkin jäänyt elinkeinoelämälle vieraaksi, vaikka se voisi toimia hyvänä tiennäyttäjänä yhdessä muun saatavilla olevan tiedon kanssa. Mikäli strategiasta olisi saatavilla tiiviit, toimialakohtaiset yhteenvedot, elinkeinoelämä olisi varmasti kiinnostunut tästä tiedosta, totesi Laukkanen.


Palaa otsikoihinLOGO text suuri