news

Uutisia meiltä

1.2.2019 14.59

Komission raportissa Centrum Balticumin hankkeet hyvin esillä

Tuore Euroopan komission julkaisema raportti tuo esille neljän EU:n makroaluestrategian nykytilaa, kehitystä ja haasteita. EU:n Itämeren alueen strategian (EUSBSR) kehitystä luotaavissa osioissa Centrum Balticumin hankkeet ECOPRODIGI, Let's communicate! ja HA Neighbours on nostettu esiin esimerkkeinä hyvistä käytännöistä ja ratkaisuista strategian haasteisiin.

Raportissa nostetaan esille projektien merkitys EU:n Itämeren alueen strategian  tavoitteiden toteutumiselle. Yksi strategian tavoitteista on "Save the Sea", jonka yhteydessä raportissa huomioidaan ECOPRODIGI-hanke. Hankkeessa edistetään puhdasta merenkulkua digitaalisten ratkaisujen avulla ja näin se tukee Itämeren alueen tavoitetta tulla puhtaan merenkulun ja meriteollisuuden digitalisaation edelläkävijäksi.

Toinen huomio raportissa on viestinnän keskeinen merkitys siinä, että strategia ja sen puitteissa tehtävä työ tulee näkyväksi. Näkyvyyttä tarvitaan myös strategian vaikuttavuuden lisäämiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. EUSBSR:n viestinnästä vastaa Centrum Balticumin hanke Let's communicate! Hankkeen myötä strategian viestintä on kehittynyt positiiviseen suuntaan. Raportti huomio viestinnän myös yhtenä strategian haasteena. Viestintään ja sen kehittämiseen tulisikin panostaa myös jatkossa.

Centrum Balticumissa edistetään myös EU:n Itämeren alueen strategian naapuruusyhteistyötä HA Neighbours -hankkeessa. Raportin mukaan HA Neighboursilla on tärkeä rooli yhteyksien luomisessa Venäjän kanssa, jossa on onnistuttu hyvin, ja jonka voidaan odottaa johtavan myös nykyistä konkreettisempaan yhteistyöhön EUSBSR:n puitteissa.

Lue raportti kokonaisuudessaan täältä.

Palaa otsikoihinLOGO text suuri