news

Uutisia meiltä

19.4.2018 11.00

ECOPRODIGI EU:n Itämeri-strategian lippulaivahankkeeksi

ECOPRODIGI-hankkeelle on myönnetty EU:n Itämeri-strategian lippulaiva-status 17. huhtikuuta 2018. Centrum Balticum koordinoi hankkeen viestintää, jonka painoarvoa lippulaivastatus merkittävästi lisää.

EU:n Itämeri-strategian (EU Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR) lippulaivoiksi valitaan strategian kehitystä ja toimeenpanoa erityisen hyvin demonstroivia hankkeita ja prosesseja. ECOPRODIGI valittiin lippulaivaksi politiikka-ala (PA) Shipin alla. PA Shipin tavoitteena on tehdä Itämeren alueesta puhtaan merenkulun mallialue.

pexels-photo-194094

ECOPRODIGI edesauttaa PA Shipin ja EU:n Itämeri-strategian tavoitteiden saavuttamista toimillaan, joissa kehitetään ja pilotoidaan digitaalisia ratkaisuja meriteollisuuden ekotehokkuuden parantamiseksi. Konkreettisten pilotointien lisäksi ECOPRODIGI tarjoaa tuoretta ja teollisuuslähtöistä tietoa päättäjille paremman sääntelyn edistämiseksi.

Tämä korkean tason tunnustus ECOPRODIGIlle on erinomainen osoitus siitä, että teemme töitä ajankohtaisen ja tärkeän asian parissa. ECOPRODIGI-hanke on osa meriteollisuuden digitalisaatiokehitystä, jonka tarkoitus on luoda sekä ympäristön että talouden kannalta kestävät prosessit teollisuussektorille”, toteaa ECOPRODIGIn projektipäällikkö Milla Harju Turun yliopiston Pan-Eurooppa Instituutista.

EUSBSR flagship label transparent

Lippulaiva-status tukee ECOPRODIGI-hankkeen viestinnän vaikuttavuutta etenkin poliittisella tasolla niin Itämeren alueella kuin laajemmassa eurooppalaisessa mittakaavassa. Lippulaiva-asema takaa, että hankkeessa tuotettu tieto meriteollisuuden epäekotehokkuuksista ja teknologisesta kehityksestä sekä politiikkasuositukset tavoittavat kohderyhmänsä korkeimmalla poliittisella tasolla. 

Lisää hankkeesta Centrum Balticumin sivuilla ja ECOPRODIGIn sivuilla.


Palaa otsikoihinLOGO text suuri