news

Uutisia meiltä

Breaking Waves 2018 -konferenssi toi merialan asiantuntijat samaan pöytään

Breaking Waves 2018 -konferenssi toi Euroopan meriklusterin merkittävimmät toimijat Helsinkiin osana kansainvälistä teknologiatapahtuma Slushia. Kaksipäiväinen tapahtuma alkoi lähes 30 merialan vaikuttajan ajatuspajalla, johon osallistui laaja-alainen joukko päätöksentekijöitä 11:sta eri maasta.

Ajatuspajassa nostettiin esiin alan keskeisimpiä haasteita ja etsittiin yhdessä ratkaisuja niihin. Keskeisimpiä aiheita olivat kestävyys, teknologian kehitys alalla ja uudet innovaatiot. Kaikki ajatuspajaan osallistuneet olivat samaa mieltä siitä, että alalla on tarve reagoida aikaisempaa tehokkaammin muuttuviin tarpeisiin. 

think tank visu

Kaikki toimijat näkivät avoimen keskustelun sekä alan sisällä että sen ulkopuolella tärkeänä osana kehitystyötä. Tiivis dialogi päättäjien, uusien toimijoiden ja startup-yritysten sekä asiakkaiden kanssa on välttämätön osa kehitystyötä. Datan kerääminen ja sen tehokas hyödyntäminen nähtiin yhtenä ratkaisuna. Merenkulku on tällä hetkellä jatkuvassa murroksessa ja tiivis yhteistyö mahdollistaa uusien ideoiden ja innovaatioiden tehokkaamman hyödyntämisen.

Eurooppa digitalisoitumisen kärkeen

Breaking Wavesin toinen päivä keräsi lähes 300 merialan asiantuntijaa seminaariin, jonka avasi Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb. Stubb korosti puheessaan digitalisaation aiheuttamaa murrosta yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä. Digitaalista vallankumousta läpikäyvässä maailmassa syntyy valtatyhjiöitä, tällöin on toimittava nopeasti ja rohkeasti, kuitenkaan eurooppalaisia arvoja unohtamatta, Stubb sanoi. 

stubb

Toisena keynote-puhujana kuultiin Clarckson Researchin Martin Stopfordia, jonka analyysissä merialan tulevaisuudesta tuli ilmi ennen kaikkea muutostarpeet. Kuinka saavuttaa IMO:n asettamat merenkulun päästörajat, tehostaa merenkulun pitkäntähtäimen strategiaa ja millä tavalla kehittää osaamista ja organisaatioita, jotta nämä tavoitteet saavutetaan? ”Meidän on uudelleenajateltava koko merialan rakennetta, niin henkilöstö- kuin organisaatiotasolla, jotta saavuttaisimme tavoitteet”, Stopford tähdensi.

stopford

Digitalisoituminen oli siis päivän kärkiteema. Hyvänä esimerkkinä tästä oli Rolls Roycen ja Finnferriesin esittelemä heidän aikaisemmin tällä viikolla suorittamansa maailman ensimmäinen, täysin autonomisesti operoitu, lautta-aluksen navigointi Turun saaristossa. 

Merialan uusia innovaatioita esitteli myös Norsepower, Dimecc, Cargotec sekä Wärtsilä. 

Yhteistyö on tärkeintä

Konferenssin paneelissa käytiin läpi edellisen päivän ajatuspajan tuloksia. Paneelissa edustettuina olleet Magda Kopczynska Euroopan komissiosta, Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola, Hampurin sataman johtaja Jens Meier sekä ESCA: pääsihteeri Martin Dorsman olivat yhtä mieltä siitä, että muutos lähtee ihmisistä. Meriala kaipaa uusia tekijöitä, uusia innovaatioita ja uutta tapaa ajatella. Koulutus ja nuorten saaminen alalle on ensisijaisen tärkeää.

paneeli

Tilaisuus päättyi hyvään esimerkkiin yhteistyöstä, kun Turku Science Parkin ja Avanto Venturesin organisoiman meriteollisuuden kiihdytysohjelman Maritime Acceleratorin voittajat julkistettiin. Kansainväliset meriteollisuuden kärkiyritykset Royal Caribbean, Wärtsilä ja Meyer Turku valitsivat Suomen ensimmäisen meriteollisuuden yrityskiihdytysohjelman päätteeksi suosikkinsa uusista yhteistyökumppaneistaan.

Tapahtuman toteutti Suomen Meriklusteri, eli Suomen Varustamot, Meriteollisuus ry, Suomen Satamaliitto, Satamaoperaattorit, Merenkulun säätiö ja Centrum Balticum -säätiö. Yhteistyössä Maritime Accelerator, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, EMKR sekä Helsingin kaupunki.


Palaa otsikoihinLOGO text suuri