news

Uutisia meiltä

28.6.2017 8.56

BALEXin tutkimusseminaarin aiheena monitasosääntely Itämeren alueella

Turun yliopiston ja Åbo Akademin aloitteesta perustettu oikeudellinen osaamiskeskus BALEX järjestää monitieteisen tutkimusseminaarin tutkijoille, opiskelijoille ja muille seminaarin aiheesta kiinnostuneille 31.10.2017 Turussa.

Kansainvälisen ja englanninkielisen seminaarin aiheena on Multiple Layers of Regulation: Focus on the Baltic Sea region, ja seminaarissa käsitelläänkin nimensä mukaisesti monitasosääntelyä keskittyen erityisesti Itämeren alueeseen. Itämeri on todennäköisesti maailman säännellyin merialue, jossa vaikuttaa rinnakkain jopa kuusi sääntelyn kerrosta, joihin kuuluvat esimerkiksi kansainvälinen ja EU-taso sekä alueellinen ja kansallinen taso.

Seminaarin avauspuhujana toimii Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari ja BALEXin neuvottelukunnan puheenjohtaja, OTT Allan Rosas. Seminaarin aihetta tarkastellaan niin oikeustieteellisestä kuin luonnontieteellisestä näkökulmasta tulevaisuuden kehityskohtia unohtamatta. Seminaariin saapuvat puhumaan tohtori Marja Lehto, YK:n kansainvälisen oikeuden toimikunnan jäsen, meribiologian professori Mike Elliot, Hullin yliopistosta sekä tohtori Anne Christine Brusendorff, joka toimii Kansainvälisen Merentutkimusneuvoston ICES:n pääsihteerinä.


Marja Lehdon puheenvuoro käsittelee sitä, miten kansainvälisen oikeuden tulisi ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet, Mike Elliott puhuu politiikan vaatimuksia ja rajoituksia Itämeren hallinnassa ja Anne Christine Brusendorff siitä, mitkä lähestymistavat toimivat parhaiten Itämeren kontekstissa.


Seminaariin sisältyy puheenvuorojen lisäksi työpajoja, joihin toivotaan tutkimuspapereita eri tutkimusaloilta liittyen esimerkiksi eri sääntelytasoihin ja niiden suhteisiin, ei-oikeudellisten ohjausmekanismien vaikutukseen, ekosysteemiperusteiseen hallintaan, Itämeren alueen teollisuusnäkymiin ja niihin liittyviin sääntelytarpeisiin sekä muihin monitasosääntelyyn ja/tai Itämereen liittyviin teemoihin.


Katso lisätietoa seminaarista sekä ohjelma tästä.


Palaa otsikoihinLOGO text suuri