map

Pulloposti

Pulloposti on Itämeren alueen kehitykseen keskittyvä kolumnisarja, joka rantautuu sähköpostitse jo noin 10 000 suomalaiselle. Päätoimittajana toimii professori, johtaja Kari Liuhto (kari.liuhto@centrumbalticum.org).
16.11.2017 12.00

Kukoistava elinkeinoelämä siivittää Turun kauppakamarin satavuotisjuhlia

Pulloposti 41
Matti Rihko
Turun kauppakamarin puheenjohtaja

Turun kauppakamari kuva
Turun kauppakamari viettää satavuotisjuhliaan marraskuussa 2017.

Turun kauppakamari on edistänyt Varsinais-Suomen taloutta ja elinkeinoelämää koko itsenäisen historiamme ajan. Vietämme satavuotispäiväämme marraskuussa 2017 moninaisin juhlallisuuksin ja erityisen tyytyväisin mielin.

Tyytyväisyyden syynä on Varsinais-Suomen kukoistava elinkeinoelämä ja menestyvä talous. Tätä parempaa taloudellista ympäristöä Turun kauppakamarin satavuotisjuhlille ei voisi olla. Niin nykyhetkessä kuin horisontissakin näkyy kasvua, hyvinvointia ja menestystä.

Teollinen tuotanto alueella kasvaa ja toimii jopa valtakunnallisen kasvun veturina. Veturi vetää vääjäämättä mukanaan kasvuun muita toimialoja ja alueita.

Kasvava teollisuus tarvitsee työntekijöitä ja toimintainfraa yhtä hyvin kuin innovaatioita, tutkimusta ja kehitystäkin. Työntekijät tarvitsevat asuntoja, julkisia ja yksityisiä palveluja, harrastusmahdollisuuksia ja kaikkia hyvän elämän elementtejä. Positiivinen kasvun kierre on syntynyt ja sitä tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin vahvistaa. Näin mahdollistetaan kasvun jatkuminen ja leviäminen myös muille alueille ja sektoreille.

Varsinais-Suomen menestys on koko Itämeren alueen asia

Kasvava ja hyvinvoiva talous säteilee hyvää joka sektorille ja pitkienkin etäisyyksien päähän. Yritykset toimivat verkostomaisesti, jolloin yhden yrityksen tilaus hyödyttää alihankkijoita ja koko verkostoa. Varsinais-Suomen hyvä menestys säteilee kasvua koko maahan ja Itämeren alueelle.

Turku on perinteisesti ollut Itämeren keskeisimpiä satamakaupunkeja ja Suomen portti Itämerelle - ainakin 1200-luvulta alkaen. Alueemme toimijoilla onkin läheiset ja aktiiviset yhteydet muihin Itämeren alueen toimijoihin jo satojen vuosien takaa. Olemme käyneet kauppaa Itämeren alueella jo kauan ennen Suomen valtion ja Turun kauppakamarin syntymistä.

Itämeren alue on edelleen varsinaissuomalaiselle elinkeinoelämälle merkittävä kaupallisen ja taloudellisen yhteistyön alue. Alueen merkitys hyvinvoinnin lähteenä ja matkailullisena vetovoimatekijänä on niin ikään kasvussa. Turun kaupungin uudessa keskustavisiossa korostuvat merellisyys ja saaristo, jotka halutaan tuoda paremmin näkyviin kaupunkikuvaan. Itämeren alueen merkitys näyttäisi siis kasvavan monella eri tavalla.

Menestytään yhdessä

Itämeren aluetta yhdistävät vakaat yhteiskunnat, joissa asuu keskimäärin hyvin koulutettua ja suhteellisen tasaisesti ansaitsevaa väkeä. Alueelle ominaista on uusien teknologioiden ketterä omaksuminen ja hedelmällinen innovaatioympäristö.  Itämeren alueella on lisäksi tehty pitkään yhteistyötä niin paikallisten kuin globaalienkin haasteiden ratkaisemiseksi.  

Turun kauppakamari toivoo, että alueella tehdään jatkossa enenevässä määrin myös teollisuuden kasvua palvelevaa tutkimus- ja kehitysyhteistyötä erityisesti tekniikan alalla. Pitkälle kehittynyt uusien teknologioiden soveltaminen ja innovaatioihin kannustava ympäristö tarjoavat tähän mainiot edellytykset. Uskoaksemme kaikki osalliset voivat hyötyä ja voittaa tässä yhteistyössä.

Toinen merkittävä alue, jossa Turun kauppakamari toivoo yhteistyön lisääntymistä, on yhteydet Itämeren yli tai miksei alikin. Pitkistä etäisyyksistä johtuen kuljetuskustannukset ovat alueen yrityksille merkittävä erä. Toimivat, kilpailukykyiset ja turvalliset liikenne- ja viestintäyhteydet ovat varsinaissuomalaisille yrityksille erityisen tärkeitä. Nämä asiat nousevat esiin myös Suomen Itämeri-strategiassa.

Yhteinen menestys edellyttää yhteistä vastuun kantoa Itämeren tilasta ja koko meriympäristön kunnosta. Alueen yritykset ja elinkeinoelämä ovat merkittävässä roolissa myös Itämeren suojelussa. Turun kauppakamari jäsenineen on mielellään mukana edistämässä Itämeren ja meriympäristön suojelua ja hyvää kestävää käyttöä.

Turun kauppakamari aikoo olla vireä satavuotias ja parantaa juoksua iän kasvaessa. Näemme tulevaisuuden hyvänä ja houkuttelevana niin Varsinais-Suomen kuin koko Itämeren alueen osalta. Katsotaan ja kuljetaan yhdessä ja luottavaisina kohti tulevaisuutta ja tehdään siitä entistä parempi meille kaikille.

Kolumni edustaa kirjoittajan näkemystä, mikä ei välttämättä vastaa Centrum Balticumin kantaa.


Pulloposti 41/2017

 

 

 


Palaa otsikoihinHenkilötietolain mukainen rekisteriseloste.

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä