map

Pulloposti

Pulloposti on Itämeren alueen kehitykseen keskittyvä kolumnisarja, joka rantautuu sähköpostitse jo noin 10 000 suomalaiselle. Päätoimittajana toimii professori, johtaja Kari Liuhto (kari.liuhto@centrumbalticum.org).
8.11.2018 9.00

Itämeri-yhteistyötä - oikealla kurssilla eteenpäin

Pulloposti 45
Paula Lindroos
Baltic University Programme Associate Secretariat
Åbo Akademi

Vuonna 1991 Itämeren alueen yliopistoille avautui uudenlainen mahdollisuus yhteistyöhön, kun Baltic University Programme (BUP) aloitti toimintansa rautaesiripun kaatumisen jälkimainingeissa. Yliopistojen yhteistyö alkoi yhteisestä haasteesta ja huolenaiheesta, nimittäin Itämeren tilanteesta. Päätettiin kehittää yhteinen monitieteinen kurssi yliopistoille, ”The Baltic Sea Environment”. Näin Uppsalan yliopiston johtamana käynnistyi vajaan 40 yliopiston yhteistyö, ja kurssin valmistuessa mukana oli jo yli 60 Itämeren alueen yliopistoa ja korkeakoulua. Suomesta olivat silloin mukana Helsingin yliopisto ja Åbo Akademi.

Myös teknologian avulla avautui uusia yhteistyön mahdollisuuksia käyttämälla sen ajan huipputekniikkaa eli Tele-X-satelliittia. Kun satelliittiantennit oli asennettu yliopistojen katoille ja uusi kirjallinen materiaali lähetetty yliopistoille postipaketteina, saattoi uusi aikakausi yliopistojen väliselle yhteistyölle Itämeren alueella alkaa. Tämä tapahtui syyskuussa 1991 kurssin jatkuessa aina joulukuuhun asti. Joka toinen viikko järjestettiin satelliittivälitteisiä lähetyksiä, joissa asiantuntijat kuvasivat Itämeren tilannetta ja mahdollisuuksia niiden partantamiseksi. Muutamissa lähetyksissä eri yliopistojen opiskelijat ja professorit keskustelivat avaruussillan avulla, samalla kun kaikki muut kurssin osallistujat pystyivät seuraamaan näitä live-lähetyksiä omissa yliopistoissaan. Tunne oli huikea, kun monta sata opiskelijaa seurasi samanaikaisesti lähetyksiä. Joulukuussa 1991 Åbo Akademi isännöi yhden avaruussillan Varsovan ja Uppsalan yliopistojen kanssa.

Tätä kurssimallia käytettiin vielä kaksi kertaa uusille laajoille kursseille. Tämän jälkeen, vuosituhannen vaihteessa, etäopetukseen oli tullut laajempaan käyttöön  mm. audio- ja videokonferenssit, ja niitä sovellettiin pienimuotoisempiin kurssipaketteihin.  BUP keskittyi enemmänkin eri sisältöjen kehittämiseen, ja kestävästä kehityksestä oli tullut yhteinen nimittäjä kursseille ja muullekin yhteistyölle. Yhteensä BUP-verkosto on tuottanut yli kymmenen kurssipakettia yliopistojen käyttöön. Nykypäivän yliopisto-opettaja käyttää lähinnä pienimuotoisempaa materiaalia, esimerkkejä, tai taustaselvityksiä, joita löytyy BUPin verkkosivuilta.

Kurssien ohella BUP on järjestänyt monenlaisia kohtaamisia ja konferensseja sekä opiskelijoille, tutkijoille, opettajille että rehtoreille. Verkoston elinvoimaisuuden perustana on BUPin jokaisessa toiminnassa mahdollisimman monen eri maiden tutkijoiden ja yliopistojen välinen panos ja yhteistyö. Tämä ei ole helpoin tapa edetä, mutta kylläkin antoisin.  Tosin vuosien mittaan myös  monen yliopiston tutkija ja opettaja on BUPin kautta löytänyt kumppaneita erilaisiin pienimuotoisempiin yhteistöihin, kuten opiskelijoiden vierailuihin tai tutkimusprojekteihin.

bup-network-2018
Baltic University Programme: jäsenet ja liitännäisjäsenet. Kuva: Baltic University Programme

Tänään BUP-verkosto toimii edelleen aktiivisesti. Olosuhteet ovat kuitenkin muuttuneet melko lailla. Poissa on ensisijainen tarve saada uutta tietoa kulkemaan yliopistojen ja maiden välille, poissa on satelliitti Tele-X. BUPin aluksi lähinnä projektinomainen ja ruohonjuuritason toiminta on kehittynyt lähes 230:n yliopiston ja korkeakoulun yhteistyöksi; Suomesta on mukana 22 yliopistoa ja ammattikorkeakoulua. Verkosto kattaa myös kaikki 14 Itämeren valuma-alueeseen kuuluvat maat.  Nyt BUPin jäsenyliopistojen rehtorit viitoittavat BUPille toimintasuunnat yhteisissä kokouksissaan. Uppsalan yliopisto koordinoi edelleen toimintaa, mutta rinnalle ovat tulleet kolme BUP Associated Secretariatia, Hampurissa, Lodzissa ja Turussa.

Åbo Akademilla on BUPissa erityisvastuuna korkeakouluopettajille suunnattu kestävän kehityksen osaaminen ja opettaminen. Yli tuhat yliopisto- tai ammattikorkeakouluopettajaa on viimeisten 15 vuoden aikana osallistunut näihin kansainvälisiin koulutustilaisuuksiin.

TeachersSAIL2
Purjelaivalla järjestetty kurssi on SAIL-kurssin osallistujille erinomainen oppimisympäristö. Tiimityötä, luentoja ja keskustelua. (SAIL= Sustainability Applied in International Learning.)

BUP on myös mukana  Itämeren organisaatioissa ja toiminnoissa, kuten strategisena partnerina Itämeren valtioiden neuvostossa (Council of the Baltic Sea States) sekä EU:n Itämeri-strategian lippulaivana. Meneillään on EU:n Interreg-Itämeri-ohjelman rahoittama projekti Baltic Science Network, jota koordinoi Hampurin osavaltion tiede-, tutkimus- ja tasa-arvoministeriö. Partnereina on Itämeren alueen tiede-, tutkimus- tai opetusministeriöitä tai niiden edustajia. Itämeren alueen laajimpana verkostona BUP edustaa tässä projektissa yliopistoja, ja Åbo Akademi edustaa tässä projektissa BUPia. Projektin tarkoituksena on luoda Itämeren alueen ministeriöille puitteet tiedepolitiikan kehittämiseen, lisätä tutkimusyhteistyötä Itämeren alueella sekä vahvistaa Itämeren alueen intressien esiin nostamista EU:ssa. Hyvin ajankohtainen tapahtuma on 26.11. Brysselissä järjestettävä konferenssi ”The Baltic Sea Region – A Science Power House”.


Kolumni edustaa kirjoittajan näkemystä, mikä ei välttämättä vastaa Centrum Balticumin kantaa.


Palaa otsikoihinHenkilötietolain mukainen rekisteriseloste.

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä