Blogi

Blogi

Blogissamme tutustutaan Itämeren alueen yhteistyötä toteuttaviin ihmisiin ja hankkeisiin.

22.5.2018 9.00Kohti ympäristöystävällisempää vesistömatkailua

30MILES on vesistömatkailun kehityshanke. Sen tavoitteena on parantaa kahdentoista Itäisen Suomenlahden pienvenesatamaa ja niiden muodostamaa satamaverkostoa. Kestävää kehitystä unohtamatta. Hanketta johtaa Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotka.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.5.2018 15.02Turku alkaa fölittää

Turun kaupunki on omaksumassa uuden tavan liikkua. Kaupungin omat kaupunkipyörät eli Föli-fillarit levittäytyivät Turun kaduille ja toreille vapunpäivänä 2018. Mutta miten kaupunkipyörät toimivat, ja miksi niillä kannattaisi liikkua, kun useimmilta löytyy omakin pyörä jolla polkea? Käytölle löytyy monta hyvää syytä!

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.5.2018 10.00Kevättä rinnassa pinnan alla - toivottavasti jatkossakin

Kevään merkkejä on jo jonkin aikaa ollut havaittavissa, muuttolinnut saapuvat ja ensimmäiset kukkaset kurkottelevat kohti aurinkoa. Paljon tapahtuu myös siellä, minne emme näe; nimittäin pinnan alla. Kohta kalojen massanousu mataliin merestä kuroutuneisiin lahtiin saavuttaa huippunsa. Suurimmaksi osin yön turvin ahvenet ja hauet sekä monet särkikalat ylittävät kynnykset, jotka eristävät fladat merestä, ja tulevat suojaisiin lämpimiin lahtiin kutemaan.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


17.4.2018 10.00Ravinteiden kierrätyksellä päästöt kuriin

Itämereen päätyy rehevöittäviä ravinnepäästöjä ihmistoiminnan seurauksena. Maatalous, pistekuormittajat ja ilmalaskeuma ovat isoja lähteitä. Kolmasosa Itämereen päätyvästä typestä ja fosforista tulee luonnon taustahuuhtoutumana. Ravinteet kannattaa kierrättää ruuan tuotannossa, eikä päästää Itämereen. Järki Lanta -hanke aloitti vuonna 2012. Baltic Sea Action Groupin (BSAG) Järki-hankkeessa lähdettiin saappaat savessa hakemaan järkeviä ratkaisuja maatalouden vesiensuojelun edistämiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.4.2018 10.15Katse uusiin mahdollisuuksiin – Saaristomeren ja Suomenlahden merellisten alueiden tulevaisuuden visiointia

Miten cleantech tai kiertotalous vaikuttavat merialueisiin ja merellisten sektoreiden toimintaan, kuten merenkulkuun tai turismiin? Mitä jos tulevaisuudessa kalankasvatuksen yhteydessä viljeltäisiin myös levää? Entä miten nämä asiat liittyvät merialueiden suunnitteluun tai kansainväliseen rajat ylittävään yhteistyöhön?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.4.2018 10.00A look at new possibilities – visualising the future of the Archipelago Sea and Gulf of Finland sea areas

How will the cleantech or the circular economy affect the sea areas and the operations of maritime sectors such as navigation or tourism? What if in the future algae were farmed alongside fish? And how these matters are linked with sea area planning or cross-border cooperation?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.4.2018 11.58Kuinka edistää EU:n Itämeri-strategiaa myös unionin ulkopuolella?

Maaliskuussa HELCOM järjesti Pietarissa Baltic Sea Day -ympäristöfoorumin, jossa nostetaan esille ja edistetään Itämeren eteen tehtyä ympäristötyötä. Agendalla näkyivät kestävän kehityksen tavoitteet ja niiden saavuttaminen erilaisten toimien kautta. Itämeren alueen haasteista monet liittyvät mereen ja sen heikkoon tilaan. EU:n Itämeri-strategiassa (EUSBSR) meren hyvinvointi on yksi päätavoitteita, mutta ympäristöongelmat eivät kuitenkaan tunne valtioiden rajoja. Yhteistyötä tarvitaan riippumatta siitä, ovatko maat EU:n jäseniä. Miten sitten tätä yhteistyötä voitaisiin edistää ja tukea?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.3.2018 11.00Live Baltic Campus - kampusten ja kaupunkien kehittämistä Itämeren alueella

Korkeakoulujen rooli on muuttumassa. Ne eivät ole enää pelkästään opetus- ja tutkimuslaitoksia, vaan niiden rooli myös innovaatioympäristöinä ja tulevaisuuden suunnannäyttäjinä vahvistuu. Samalla kampukset ovat muuttumassa, sillä niiden yhteydet ympäröivään kaupunkiin ja yhteiskuntaan tulevat yhä tärkeämmiksi ja näin ne ovat entistä kiinnostavampia kaupunkisuunnittelun näkökulmasta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.3.2018 10.00Live Baltic Campus collaboration for better campuses and more sustainable urban futures

The role of universities is transitioning from solely education and research institutes towards strengthening also as hubs for innovation, and as trailblazers for the future. Thus, the campuses are changing too – their connections to the surrounding city and society are increasing in importance making them ever more interesting nodes for the urban planning.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.3.2018 10.00OnBoard-Med -hanke harmonisoi hätätilanteisiin liittyvää koulutusta keskisen Itämeren alueella

OnBoard-Med -hankkeessa kehitetään yhdenmukaisempia koulutuskokonaisuuksia keskisen Itämeren alueelle. Merenkulku on monikansallista. Siten koulutuksessa havaittuja haasteita ei voida ratkoa vain kansallisella tasolla, vaan ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan kansalliset rajat ylittävää yhteistyötä. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Edelliset Seuraavat


Lisää aiheesta

Haluatko kirjoittaa blogiimme? Ota yhteyttä!