Blogi

Blogi

Blogissamme tutustutaan Itämeren alueen yhteistyötä toteuttaviin ihmisiin ja hankkeisiin.

6.11.2018 9.00

Varsinais-Suomen sinistä kasvua näyttävästi esiin uudella sivustolla

Otto Lappalainen ja Maiju Oikarinen

Sininenkasvu.fi -sivusto kokoaa yhteen varsinaissuomalaista merialan osaamista ja antaa käsityksen siitä, mitä kaikkea sinisellä kasvulla tarkoitetaan. Uudelle sivustolle on koottu kiinnostavia esimerkkejä yrityksistä, tutkimushankkeista ja toimijoista. Haastatteluihin pohjautuvat artikkelit tuovat toimijoiden omaa ääntä ja innostusta aiheeseen hyvin esiin.

SBR_sininenkasvu2

Alueellisen erityisosaamisen tunnistaminen ja esiintuominen

Sijainti Itämeren alueen keskeisessä solmukohdassa sekä vahva merenkulun historia ovat keskeisiä taustatekijöitä Varsinais-Suomen vahvalle merialan osaamiselle. Kestävällä sinisellä kasvulla on täällä paljon kasvupotentiaalia.

Sinisellä kasvulla tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä kestävää merialan kasvua ja sen strategista tukemista. Strategisin painotuksin sekä koulutuksen ja innovaatioiden avulla tavoitellaan merialan, biotieteiden ja matkailun alueellista kasvua, joka on kestävää niin ekologisesta, taloudellisesta kuin sosiaalisestakin vinkkelistä. Sinisen kasvun konsepti pohjautuu EU-komission vuonna 2012 julkaiseman strategiaan, jonka myötä merellisyys on tullut entistä paremmin esiin myös kansainvälisessä päätöksenteossa.

Sininen kasvu nimettiin viime vuonna päivitetyssä maakuntaohjelmassa yhdeksi kolmesta uudesta älykkään erikoistumisen painopisteestä. Älykäs erikoistuminen, Smart Specialisation, on EU:n aluekehitystyössä keskeinen toimintamalli, jossa olennaista on tunnistaa kunkin alueen strategisesti keskeisimmät osaamisalueet ja potentiaalisimmat kehityskohteet.

Omien vahvuuksien tunnistaminen auttaa keskittämään teemaan resursseja esimerkiksi koulutuksen ja tutkimuksen suhteen. Ei kuitenkaan riitä, että käsitämme itse omat vahvuutemme, vaan meidän täytyy tuoda niitä esiin myös kansainvälisillä pelikentillä. Varsinais-Suomen liiton Smart Blue Regions -hankkeessa toteuttama uusi sinisen kasvun teemasivusto on yksi ratkaisu tuoda maakunnan sinistä kasvua entistä näkyvämmäksi myös kansainvälisesti.

Sivusto toimii myös alueen käyntikorttina: sen avulla on helppo tuoda konkreettisin esimerkein esiin osaamista esimerkiksi Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston aluetyöskentelyssä. 

Varsinais-Suomen sinisen kasvun kärjet

Sivuston viideksi pääteemaksi on valittu meriteollisuus, matkailu, tutkimus ja innovaatiot, biotieteet sekä yhteistyö. Ideaalitilanteessa sivusto toimii yhteistyötä ja uusia ideoita synnyttävänä alustana ja vahvistaa merenkulkuun liittyviä alueellisia verkostoja. Esittelyartikkeleita on tarkoitus kerryttää sivustolle lisää hiljalleen haastatteluiden edetessä.

SBR_kehittämispäiväMO4

Meriteollisuuden osalta mukaan on ensimmäisiksi haastateltaviksi saatu muun muassa Meriaura Oy:n innovatiiviset alukset ja tuulivoimaloiden osien kuljetukset, Naantalissa sijaitseva Turku Repair Yard -korjaustelakka sekä alueen jättityöllistäjä Meyer Oy.

Matkailupuolelta esitellään ensimmäisinä sotahistoriallisia saaristokohteita esiin tuova Defence Arch -hanke sekä melontaelämyksiä Saaristomerellä tarjoava Aavameri Oy. Tutkimus- ja innovaatio-osiossa esiteltävä Ecoprodigi on EU:n lippulaivahanke, jossa yli 20 yritystä on lyöttäytynyt yksiin pohtimaan kestävää merialan tulevaisuutta digitalisaation avulla.

Biotieteitä käsitellään sivustolla monipuolisesti. Uudenlaisen jätevesipuhdistusratkaisun kehittänyt Clewer Oy sekä Uudessakaupungissa majaansa pitävä suljetun kierron kalankasvattamo Sybimar edustavat molemmat tulevaisuuden teknologiaa ja kiertotalousajattelua konkreettisimmillaan.  

Yhteistyö-osio pohjautuu Smart Blue Regions -hankkeessa kerättyyn alueelliseen tietoon kunkin kumppanialueen parhaasta osaamisesta ja hyvistä esimerkeistä. Partnerialueiden kesken suunnitellaan jatkuvasti uudenlaista yhteistyötä: kaikilla on yhteinen intressi edistää Itämeren alueen kestävää, sinistä kasvua. Itämeren alueelle laajennettuna yhteistyö voi tarkoittaa niin hyvien toimintatapojen kuin vaikkapa työvoimankin välittämistä partnerialueiden kesken.

Smart Blue Regions -hankkeesta kattava kokonaiskuva Itämeren alueen sinisestä kasvusta

Varsinais-Suomi on mukana Smart Blue Regions -hankkeessa, jonka tavoitteena on sinisen kasvun edistäminen Itämeren alueella erityisesti strategisin keinoin. Muita yhteistyöalueita ovat Ida-Viru (Viro), Riga (Latvia), Pomorskie (Puola), Schleswig-Holstein (Saksa) sekä Skåne (Ruotsi). Yhteistyöalueita yhdistää vahva panostus merialaan ja siniseen kasvuun. Hanke on rahoitettu Itämeren alueen ohjelmasta (Interreg Baltic Sea Region).

smartblueregions1

Hankkeessa on keskitytty erityisesti älykkään erikoistumisen strategioiden terävöittämiseen ja niiden toimeenpanemisen tehostamiseen erilaisin keinoin. Varsinais-Suomessa tämä tarkoittaa käytännössä erityisesti Kumppanuusfoorumi-työskentelyä. Hankkeessa on kerätty parhaita käytäntöjä ja lupaavia esimerkkejä ja opittu paljon eri alueiden ominaispiirteistä ja sinisen kasvun toteuttamismalleista. Näitä oppeja voidaan hyödyntää myös omassa työskentelyssämme.

Hankkeen aikana on taustakartoitusten avulla saatu monipuolinen kuva siitä, mitä kaikkea sininen kasvu Varsinais-Suomessa ja myös kumppanialueillamme tarkoittaa. Tieto muiden alueiden ominaispiirteistä ja toimijoista on puolestaan avannut ovet myös tehokkaammalle yhteistyölle. Hankkeessa onkin järjestetty kevään ja kesän aikana neljä hyvin konkreettista työpajaa, joissa eri alueilta lähtöisin olevat toimijat ovat eri teemojen puitteissa päässeet ideoimaan yhteistyöhankkeita keskenään.

Haastatteluaikoja sovitaan vielä mieluusti lisää! Mikäli haluat yrityksesi näkyvän sininenkasvu.fi -sivustolla, ota yhteyttä!


Kirjoitus:

Otto Lappalainen & Maiju Oikarinen
Varsinais-Suomen liitto, Smart Blue Regions -hanke

Lisätiedot:

Otto Lappalainen                                                                                
Projektisuunnittelija                                                                          
otto.lappalainen[a]varsinais-suomi.fi


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja


Lisää aiheesta

Haluatko kirjoittaa blogiimme? Ota yhteyttä!