Blogi

Blogi

Blogissamme tutustutaan Itämeren alueen yhteistyötä toteuttaviin ihmisiin ja hankkeisiin.

5.12.2017 12.00

RIBS - Nuorten yrittäjyystaitoja edistävää yhteistyötä

RIBS-projektin tavoitteena on parantaa nuorten yrittäjyystaitoja ja edistää myönteistä asennetta yrittäjyyttä kohtaan. Tarkoituksena on antaa nuorille yrittäjyyden vaatimia taitoja turvallisessa ympäristössä, jossa voi rauhassa kokeilla osaamistaan. Projektin tavoitteena on myös ylläpitää maaseudun elinvoimaisuutta, sillä yrittäjyystaitoiset nuoret voisivat jäädä kotiseuduilleen ja hyödyntää esimerkiksi Itämeren alueen potentiaalia. Central Baltic -rahoitteisessa RIBS-projektissa nuoret Suomesta, Ruotsista, Ahvenanmaalta ja Virosta tekevät yhteistyötä.
RIBS
Itämeren alueen maaseutu on täynnä potentiaalia esimerkiksi turismin, maanviljelyn kehittämisen, käsityön, taiteen ja pienyritystoiminnan, kuten pelinkehityksen saralla. Maaseudun haasteena on kuitenkin nuorten muuttaminen kaupunkeihin opiskelemaan ja töihin. Central Baltic Programme -rahoitteinen RIBS, Rolling Images in Business Starups, pyrkii lisäämään nuorten yrittäjyystaitoja, jolloin nuoret voisivat kokea yrittäjyyden mahdollisuutena ja jäädä kotiseudulleen. Samalla tämä kehittäisi maaseutua ja pitäisi sen elinvoimaisena.

RIBS-projektissa nuoret  Suomesta, Ruotsista, Ahvenanmaalta ja Virosta tekevät yhteistyötä. Projektissa opetusmenetelmäksi on valittu liikkuva kuva, sillä se on todettu kustannustehokkaaksi ja helpoksi menetelmäksi levittää tietoa konkreettisista tuloksista ja tuotteista, joiden parissa nuoret työskentelevät.

Kolmivuotisessa hankkeessa on Suomessa työskennelty muun muassa seuraavanlaisten projektien parissa:

Get The Deal

Get The Deal on kilpailu, joka kehittää yrittäjyyttä, yhteistyötä, luovuutta ja esiintymistaitoja. Jokaisesta kilpailuun osallistuvasta koulusta on mukana yksi joukkue, joka kilpailuviikonlopun aikana saa tehtäväkseen casen, joka perustuu paikallisen yrittäjän todellisiin tarpeisiin. Kilpailun tarkoituksena on rohkaista osallistujia innovaatioihin ja vahvistaa yhteistyötä koulujen ja yritysten välillä. Kilpailu mahdollistaa nuorille myös kontaktien solmimisen yritysten ja toisten nuorten kanssa.

Pargas Svenska Gymnasium

Projekti hallinnoi ja rahoittaa yrittäjyyskursseja Paraisten ruotsinkielisessä lukiossa. Opiskelijat voivat valita yhteensä kahdeksan kurssia, joissa opitaan ongelmanratkaisua, johtajuutta, kieliä, markkinointia ja taloutta. Tarkoituksena on tehdä yrittäjyydestä luonnollinen osa opiskelijoiden arkea. Vaikka kaikki opiskelijat eivät jatkaisikaan ylioppilastutkinnon jälkeen kauppatieteellisiä opintoja tai perustaisi omaa yritystä, ovat yrittäjyydessä vaadittavat taidot tärkeitä ja hyödyllisiä joka tapauksessa niin työ- kuin yksityiselämässä.

Työpajat ja tiedon jakaminen

Projektin jokaisella toiminta-alueella järjestetään myös isoja kansainvälisiä työpajoja, joissa nuoret eri maista tapaavat ja tekevät yhteistyötä esimerkiksi yrityksen, elokuvan tai interaktiivisen näyttelyn parissa.

Projektissa on myös pienimuotoisempaa tiedonvaihtoa, joissa nuoret pienryhmissä tekevät musiikkivideon tai dokumentin, käyvät yritysvierailulla, elokuvafestivaaleilla tai luennoilla. Tarjoamme myös opettajille ja nuorisotyöntekijöille mahdollisuuden vierailla kansainvälisten partneriemme kouluissa ja organisaatioissa ja vaihtaa kokemuksia, tietoa sekä luoda vahvoja kansainvälisiä kontakteja.

RIBS-projekti tulee päätökseen keväällä 2018, minkä jälkeen projekti tekee suosituksen yrittäjyystaitojen opetusohjelmasta, jota koulut ja organisaatiot voivat jatkossa käyttää. Jokainen partneri pitää myös seminaarin, joissa jaetaan projektin aikana saatua tietoa. Tavoitteena on, että työ elinvoimaisen maaseudun ja nuorten yrittäjyyden tukemisen parissa jatkuu vielä pitkään projektin päättymisen jälkeenkin.


Oliwer Bäcklund
Projektipäällikkö, Suomi
Rolling Images in Business Startups


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiLisää aiheesta

Haluatko kirjoittaa blogiimme? Ota yhteyttä!