Blogi

Blogi

Blogissamme tutustutaan Itämeren alueen yhteistyötä toteuttaviin ihmisiin ja hankkeisiin.

13.3.2018 13.18

Lippulaivahankkeessa edistetään älykästä jätevedenkäsittelyä Itämeren alueella

EU:n Itämeri-strategian lippulaivahanke IWAMAn tavoitteena on parantaa jätevedenkäsittelyä Itämeren alueella kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Hankkeessa on mukana kymmenen eri maata ja sen tavoitteena on erityisesti jätevedenpuhdistamojen kapasiteetin kehittäminen. Hanke pyrkii myös parantamaan energiatehokkuutta ja lietteen hallintaa kokeilevilla investoinneilla. Projekti päättyy tänä vuonna, joten monet tuloksista ovat jo saatavilla tai tulevat pian luettaviksi.

IWAMA partners (002)

Elinikäisen oppimisen hyödyntäminen hankkeessa

Elinikäinen oppiminen on havaittu erittäin tärkeäksi jätevedenpuhdistamojen toiminnan parantamisessa. On ehdotonta tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan uuden oppimiseen, jotta uusinta teknologiaa voidaan soveltaa ja käyttää mahdollisimman tehokkaasti.

IWAMA-hankkeessa elinikäinen oppiminen ja sen mahdollistaminen on huomioitu esimerkiksi työpajojen ja webinaarien muodossa ja työn tukemiseksi on perustettu kansallisia tietoa tarjoavia yhteisöjä, joihin kuuluu esimerkiksi vesiyhdistyksiä, yliopistoja ja tutkimuskeskuksia. Kansallinen näkökulma toimintoihin on tärkeä, sillä Itämeren alueen maiden tarpeet ja lähtökohdat vaihtelevat. Yhteisöillä on myös tärkeä rooli hanketuloksista kertomisessa ja tiedonlevittämisessä, mikä osaltaan vahvistaa elinikäistä oppimista. Hanke tarjoaa lisäksi e-oppimista lisätäkseen elinikäisen oppimisen tehokkuutta ja laatua.

Tekninen edistyminen

Hankkeen tekninen puoli on yhtä kattava kuin yllä kuvatut kapasiteetin kehittämiseen pyrkivät toiminnot. Jätevedenkäsittelylaitosten energiatehokkuuden ja lietteen hallinnan parantamiseen vaikutetaan seitsemällä kokeilevalla investoinnilla, jotka keskittyvät testaamaan tehokkaita ratkaisuja ja joita voidaan jatkossa soveltaa koko Itämeren alueella.

Hanke myös kehittää älykkään energian ja lietteen hallinnan konseptia parantaakseen jätevedenkäsittelyn tehokkuutta. Hankkeen aluksi mitattiin Itämeren alueen jätevedenpuhdistamojen suorituskykyä, joista saatujen tulosten perusteella on voitu kehittää tarkastusvälineitä energiatehokkuudelle ja lietteen hallinnalle. Energiaan keskittyvä väline antaa tietoa laitoksen sähkö- ja lämmitystarpeista ja identifoi metodeja energiatehokkuuden parantamiseksi ja sen integroimiseksi kaikkiin laitoksen toimintoihin. Lietteen hallinnan väline tarjoaa kokonaisvaltaisen arvion lietteenkäsittelyteknologian laajuudesta, laadusta ja kustannustehokkuudesta sekä käsitellyn lietteen käytöstä. Tämä puolestaan mahdollistaa olemassa olevien resurssien tehokkaan käytön.

Interreg_logo

IWAMA_logo

IWAMA lyhyesti

Funding: INTERREG Baltic Sea Region Programme 2014–2020

Project budget: EUR 4.6 million

Duration: March 2016 – February 2019


Website: www.iwama.eu

Facebook: www.facebook.com/iwamaproject

Twitter: www.twitter.com/iwama_project


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiLisää aiheesta

Haluatko kirjoittaa blogiimme? Ota yhteyttä!