Blogi

Blogi

Blogissamme tutustutaan Itämeren alueen yhteistyötä toteuttaviin ihmisiin ja hankkeisiin.

10.4.2018 10.15

Katse uusiin mahdollisuuksiin – Saaristomeren ja Suomenlahden merellisten alueiden tulevaisuuden visiointia

Miten cleantech tai kiertotalous vaikuttavat merialueisiin ja merellisten sektoreiden toimintaan, kuten merenkulkuun tai turismiin? Mitä jos tulevaisuudessa kalankasvatuksen yhteydessä viljeltäisiin myös levää? Entä miten nämä asiat liittyvät merialueiden suunnitteluun tai kansainväliseen rajat ylittävään yhteistyöhön?

plan4blue1

Kysymykseen millaisia merellisiä toimialoja Saaristomeren ja Suomenlahden alueella on vuonna 2050 on tartuttu syksyllä 2016 alkaneessa Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies (Plan4Blue) -hankkeessa, jossa tarkastellaan Saaristomeren ja Suomenlahden merialueita ja merellisiä toimialoja. Plan4Blue-hankkeen tavoitteena on tukea kansallisia merialuesuunnittelun prosesseja sekä kestävää merellisten toimialojen kehitystä.  Hankkeen keskeisenä ajatuksena on etsiä tasapainoa taloudellisten, sosiaalisten sekä ympäristöllisten meriin kohdistuvien tavoitteiden ja paineiden välillä.

Hankkeen vetäjänä toimii Suomen ympäristökeskus. Varsinais-Suomen liiton lisäksi hankepartnereita ovat Turun yliopisto, Uudenmaan liitto, Tarton yliopisto sekä Baltic Environmental Forum Estonia, joiden lisäksi hankkeessa on myös muita partnereita.

plan4blue2
Merellisten toimialojen kestävää kasvua tarkastellaan Plan4Blue-hankkeessa Suomen ja Viron merialueilla, kuvassa hankealue.

Hankkeen puitteissa toteutetaan sinisen kasvun tulevaisuusskenaarioita, joiden muodostamisessa hyödynnetään mm. laajaa asiantuntijajoukkoa työpajojen kautta, sekä hankkeessa tehtäviä talousanalyysejä. Myös merellisiä toimialoja koskevia strategioita ja niissä esitettyjä alakohtaisia visioita ja tavoitteita on pyritty huomioimaan skenaariotyössä. Yleisesti skenaarioista puhuttaessa on huomioitava, että skenaariot voidaan muodostaa hyvin eri tavoin erilaisia aineistoja hyödyntäen. Lisäksi on muistettava, että skenaariot ovat aina epävarmoja kuvauksia.

Hankkeessa tehtävissä tulevaisuusskenaarioissa visioidaan tulevaisuutta ja pyritään etsimään johtolankoja miltä merelliset toimialat näyttävät tulevina vuosikymmeninä. Siihen, mitkä asiat tai draiverit (kuten kasvava automaatio, veden lämpötilan muutos, kansainvälinen talous tai mikromuovi) vaikuttavat toimialojen kehitykseen, pyritään myös etsimään johtolankoja. Lisäksi skenaariovaiheessa pyritään selvittämään mitä synergioita merellisillä toimialoilla on tai voisi olla: miten esimerkiksi tuulienergian tuotanto ja turismi voisivat tukea ja hyötyä toisistaan, tai voisiko kalastuksella ja turismilla olla synergiaetuja saaristossa?

plan4blue3 

Hankkeen seuraavassa vaiheessa lähdetään pohtimaan skenaarioista sekä talousanalyyseistä nousevien huomioiden pohjalta sitä, mitkä ovat sellaisia toimintoja tai alueita, joita olisi hyvä tarkastella rajat ylittävästä näkökulmasta. Monelle on tuttua, että meret ei tunne rajoja – sillä mitä tapahtuu yhdessä paikassa, voi olla hyvinkin kauaskantoisia vaikutuksia myös muualla. Esimerkiksi millaisia vaikutuksia Viron ja Suomen välisen vapaa-ajan veneilyn kehittymisellä ja kasvulla voisi olla niin meriluontoon, pienvenesatamien toimintaan tai turismin kehitykseen alueella?

Hankkeen puitteissa toteutuva yhteistyö on moninaista. Hanke järjestää useita työpajoja, minkä lisäksi hanke toimii keskustelualustana Suomen ja Viron hankealueen merialueiden suunnittelusta vastaaville suunnittelijoille sekä myös merialueiden tutkijoille. Hankkeen kautta toteutuva vuorovaikutus tukee tiedon jakamista, vapaamuotoista keskustelua, luovaa ideointia ja tulevaisuuteen orientoitumista, sekä oppimista liittyen sinisten alojen kestävän kasvun suunnitteluun.

plan4blue_logo

Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies -hankkeen sivut


Heidi Lusenius

FM, Suunnittelija

Varsinais-Suomen liitto


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiLisää aiheesta

Haluatko kirjoittaa blogiimme? Ota yhteyttä!