Blogi

Blogi

Blogissamme tutustutaan Itämeren alueen yhteistyötä toteuttaviin ihmisiin ja hankkeisiin.

16.2.2017 14.14

Itämerikeskuksesta Centrum Balticumiin – säätiön esihistoriaa vuosina 2005–2007

Otto Tähkäpää

Tämä kirjoitus on osa blogisarjaa, jossa tarkastellaan Centrum Balticumin 10-vuotista taivalta. 

Keskustelu Turkuun perustettavasta, Itämeren alueesta kiinnostuneet toimijat yhdistävästä Itämeri-keskuksesta alkoi konkretisoitua keväällä 2005, jolloin Turun kaupunki päätti teettää selvityksen keskuksen perustamiseksi. Selvityksen laatiminen annettiin Turun yliopiston Jean Monnet -keskuksen professorin Esko Antolan vastuulle. Antolan tehtäväksi tuli selvittää edellytykset keskuksen perustamiseksi Turkuun, laatia selvitys olemassa olevista valtakunnallisista Itämereen liittyvistä hankkeista ja suunnitelmista sekä tehdä ehdotus keskuksen tehtävistä, organisaatiosta, toiminnan painopisteistä ja rahoituksesta. Antola toimitti selvityksen Turun kaupungille kesäkuussa 2005 ja esitti, että edellytykset ja tarve Itämeri-keskuksen perustamiselle olivat olemassa ja, että keskuksen perustaminen ja liikkeellelähtö tulisi tapahtua mahdollisimman nopeasti.

Kaupunginjohto päätti, että selvitystyötä jatkettaisiin Antolan toimesta ja hänen työnsä tueksi perustettiin työryhmä, johon kuuluivat Turun kaupungin, Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun edustajat. Keskuksen hallinnollinen asema päätettiin ratkaista säätiömallin pohjalta niin, että perustajaosakkaiksi olisivat tulleet työryhmän jäsentahojen lisäksi myös Varsinais-Suomen liitto. Työryhmän ehdotuksen mukaisesti uusi keskus sijoitettaisiin Tähtitornin kiinteistöön, johon olisi samalla siirtyneet myös muut kaupungissa sijaitsevat Itämeri-toimijat.

Kaupunginhallituksen päätöksellä vuoden 2006 alussa käynnistettiin valmisteluprojekti, jonka tavoitteena oli, että säätiö ja sen ylläpitämä Itämeri-keskus olisivat toimintakunnossa samaisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Samaan aikaan esitettiin erilaisia näkemyksiä perustettavan säätiön nimestä ja osakkaista. Vaihtoehtoina olivat Itämeri Turku -säätiö, jonka osakkaina olisivat olleet ainoastaan Turun kaupunki, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun kauppakorkeakoulu sekä Varsinais-Suomen liitto sekä laajempi Itämerikeskus-säätiö, jolloin kaikille merkittäville rannikkokaupungeille Kotkasta Tornioon olisi tarjottu mahdollisuutta tulla mukaan säätiön perustajajäseniksi. Myös ajatus Helsingin, Oulun ja Vaasan kaupunkien mukaan kutsumisesta oli esillä kevään kuluessa.

Lopulta 2.6.2006 perustetun säätiön nimeksi valikoitui Centrum Balticum ja perustajajäseniksi mukaan lähtivät Turun kaupunki, Turun yliopistosäätiö, Åbo Akademi, Turun kauppakorkeakoulun tukisäätiö, Varsinais-Suomen liitto, Porin kaupunki, Rauman kaupunki, Uudenkaupungin kaupunki sekä myöhemmin Vaasan kaupunki. Säätiön ylläpitämän keskuksen  tehtäväksi määriteltiin tuottaa sellaista lisäarvoa kansalliseen ja kansainväliseen Itämeri-yhteistyöhön, jota ei muuten tapahtuisi tai johon keskus antaa konkreettisen panoksen. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että keskus olisi taustayhteisöjen käytettävissä esimerkiksi tuottamalla tietoa, toimeksiantojen suorittajana tai yhteyksien luojana, toimimalla sekä virtuaalisena että fyysisenä kohtaamispaikkana eri itämeritoimijoille sekä kansallisesti että kansainvälisesti, tuomalla yhteen ja välittämällä asiantuntemusta sekä organisoimalla koulutustilaisuuksia ja tiedottamalla Itämeren alueen tilasta ja kehityksestä.

Centrum Balticum -säätiön ollessa yhä perustamisvaiheessa Turun kaupungille avautui mahdollisuus isännöidä EU:n meripolitiikkaa käsittelevä konferenssi heinäkuussa 2006. Käytännössä seminaarin valmistelu annettiin tarkoitusta varten perustetun Turun Itämerikeskuksen ja sen johtajan Esko Antolan tehtäväksi. Heinäkuussa 2006 järjestetystä kaksipäiväisestä konferenssista Towards a future maritime policy for European Union – A European vision for the Oceans and Seas muodostui korkeatasoinen ja merkittävä tapahtuma, jonka puhujina kuultiin muun muassa EU:n meripolitiikasta vastaava korkein viranomainen, komissaari Joe Borg, Euroopan komission puheenjohtaja Josè Barroso ja Suomen pääministeri Matti Vanhanen.  

Vaikka säätiön perustamisasiakirjat oli allekirjoitettu jo kesällä 2006 ja sen ylläpitämän keskuksen toiminnan oli tarkoitus alkaa vielä saman vuoden syyskuussa, käynnistämisvaihe viivästyi lähinnä säätiön sääntöihin liittyneistä lakiteknisistä syistä. Lopulta Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi säätiön säännöt ja myönsi luvan Centrum Balticum -säätiön perustamiseksi 16.2.2007. Säätiön ensimmäiseksi johtajaksi valittiin perustamisvaiheen selvitystyötä alusta asti johtanut Jean Monnet -professori Esko Antola. Centrum Balticum -säätiön fyysiseksi toimipaikaksi osoitettiin Tähtitorninmäen sijaan ensin vanha kaupunginkanslia Kristiinankatu 1:n tiloissa, mistä se siirrettiin vuoden 2008 alussa nykyiselle paikalleen Vanhan Suurtorin laidalla sijaitsevaan Hjeltin taloon.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiLisää aiheesta

Haluatko kirjoittaa blogiimme? Ota yhteyttä!