Blogi

Blogi

Blogissamme tutustutaan Itämeren alueen yhteistyötä toteuttaviin ihmisiin ja hankkeisiin.

9.1.2018 10.00

Itämeren alueen kaupungit torjuvat elintapasairauksia

Elintapasairaudet ovat yksi Itämeren alueen, ja koko maailman, suurimmista terveyshaasteista. BaltCityPrevention-projektin tavoitteena onkin kehittää ja testata toimintamalli, jota terveydenhuollon ammattilaiset  voivat soveltaa elintapasairauksia ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelussa.

BaltCityPrevention
BaltCityPrevention-projektin Suomen tiimi vasemmalta: Katriina Kuhalampi, Kirsi Paavola ja Asta Heikkilä (SeAMK), Karolina Mackiewicz ja Hanna Dunning (BHRCA), Terhi Kimpimäki (Seinäjoen terveyskeskus), ja edessä Sami Perälä and Sanna Valkosalo (EPTEK ry)

Elintapasairaudet ovat yhteydessä henkilön tai ryhmän elintapoihin. Näihin sairauksiin kuuluvat esimerkiksi sydänsairaudet, liikalihavuus ja 2-tyypin diabetes sekä tupakointiin, alkoholiin ja huumeiden käyttöön liittyvät sairaudet. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan sydän- ja verisuonisairaudet aiheuttavat 17,7 miljoonan ihmisen kuoleman vuosittain. Diabetekseen kuolee vuositasolla 1,6 miljoonaa ihmistä. Vuonna 2016 WHO arvioi että 39 prosenttia yli 18-vuotiasta on ylipainoisia ja 13 % liikalihavia. Näiden lukujen odotetaan nousevan huomattavasti vuoteen 2030 mennessä.

Sairauksien ennaltaehkäisy ja terveellisten elintapojen edistäminen ovat vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat keinot edellä kuvattujen haasteiden ratkaisemiseksi. Terveydenhuollon ammattilaiset (ml. terveysviranomaiset) ovat vastuussa ennaltaehkäisyn ja terveydenedistämisen toimenpiteistä, joilla voidaan vähentää elintapasairauksien riskiä kaikissa Itämeren alueen maissa. Nämä toimenpiteet ovat pääasiassa julkisin varoin rahoitettuja. Kuitenkaan tulokset eivät usein vastaa sitä suurta työmäärää ja käytettyjä resursseja, joita sairauksien ennaltaehkäisyyn on kohdennettu. Tämä johtuu usein organisatorisista esteistä ja siitä, ettei tiedetä, kuinka suunnitella kustannustehokkaita ja toimivia toimintatapoja.

BaltCityPrevention-projekti (2017-2020) kehittää ja testaa toimintamallia, jota terveydenhuollon ammattilaiset voivat soveltaa elintapasairauksia ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelussa. Toimintamallin uutuus on jo arvioitujen ja laajasti hyväksyttyjen menetelmien yhdistäminen erilaisiin sähköisiin terveyssovelluksiin. Käyttäjien, kehittäjien ja yritysten mukana oleminen jo aloitusvaiheesta lähtien koko kehittämisprosessin ajan mahdollistavat sen, että terveydenhuollon ammattilaiset voivat lisätä sähköisten terveyssovellusten käytettävyyttä ja käyttäjien hyväksyntää sekä samalla varmistaa, että sairauksien ennaltaehkäisy vastaa käyttäjien tarpeita, mieltymyksiä ja tottumuksia.

BaltCityPrevention-projektissa 15 partneria seitsemästä Itämeren alueen maasta (Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua ja Puola) työskentelevät yhdessä kehittääkseen ja testatakseen innovatiivista elintapasairauksien ennaltaehkäisyn toimintamallia. Toimintamalli on muunneltavissa eri tilanteisiin ja erilaisille käyttäjäryhmille. Pilottivaiheessa mallin kehitys ja testaus kohdistuvat yläasteikäisiin lapsiin ja nuoriin. Yhteistyöverkosto koostuu terveydenhuollon ammattilaisista, yhdistyksistä, terveydenhuollon teknologiayrityksistä ja -organisaatioista sekä korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista. Flensburgin ammattikorkeakoulu Saksassa vastaan projektin johtamisesta. Suomen projektitiimissä ovat mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), Seinäjoen terveyskeskus, Etelä-Pohjanmaan Terveysteknologian Kehittämiskeskus ry (EPTEK ry) ja Itämeren alueen terveet kaupungit ry (BRHCA).

Projekti on juuri käynnistynyt ja kick-off-tapaaminen pidettiin marraskuussa 2017 Flensburgissa, Saksassa. Ensimmäisenä toimenpiteenä on tunnistaa terveydenhuollon ammattilaisten tarpeita ja toimintaedellytyksiä toimenpiteiden nykyistä paremmalle räätälöinnille tietyille käyttäjäryhmille. Seuraava projektitapaaminen järjestetään maaliskuussa 2018 Seinäjoella. Euroopan Unionin Interreg Baltic Sea Region Programme rahoittaa projektia. Lisätietoa löydät projektin sivuilta: http://baltcityprevention.eu.

BCP


Asta Heikkilä

TtT, yliopettaja, projektipäällikkö

Seinäjoen ammattikorkeakoulu


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiLisää aiheesta

Haluatko kirjoittaa blogiimme? Ota yhteyttä!