BSR_economies_karttatausta

Talous

Centrum Balticum kerää yhteen Itämeren alueen maiden tärkeimmät talouden tunnusluvut.

Itämeren alueella asuu yli 100 miljoonaa ihmistä ja sen yhteenlaskettu bruttokansantuote on yli 400 miljardia euroa. Se on yksi maailman kilpailukykyisimmistä talousalueista ja alueen maat menestyvät hyvin kansainvälisissä yrittämisen sekä kaupankäynnin helppoutta mittaavissa vertailuissa. Itämeren alueen poliittinen ja taloudellinen toimintaympäristö on vakaa ja työvoima poikkeuksellisen koulutettua ja kielitaitoista.  

Monista yhdistävistä tekijöistä huolimatta alueen taloudet poikkeavat toisistaan monin eri tavoin. Englanninkielisten sivujemme BSR economies -osio kerääkin yhteen tärkeimmät maakohtaiset talouden tunnusluvut kymmenestä eri Itämeren alueen valtiosta. Osio tarjoaa yleiskatsauksen Latvian, Liettuan, Norjan, Puolan, Ruotsin, Saksan, Suomen, Tanskan, Venäjän ja Viron talouksiin. 

Maakohtaiset tiedot sisältävät tunnusluvut bruttokansantuotteen, inflaation, keskipalkan, työttömyyden, viennin, tuonnin, ulkomaisten investointien, julkisen talouden tasapainon ja vaihtotaseen osalta. Osiosta löytyviä tietoja päivitetään säännöllisesti ja uusimpien talouden tunnuslukujen lisäksi tietojen avulla on mahdollista tarkastella myös pidemmän aikavälin kehitystä ja muutoksia.   

BSR economies -osio ja Itämeren alueen talouksien tärkeimmät tunnusluvut löytyvät täältä