karttatausta_svenska

Centrum Balticum

Centrum Balticum är en aktiv kommunikatör av Östersjöregionens utveckling på flera olika sektorer.

Under sin 10-åriga existens har Centrum Balticum -stiftelsen utvecklats till en aktiv kommunikatör av Östersjöregionens utveckling på flera olika sektorer. Vi agerar som katalysator för offentlig debatt och erbjuder ett forum för dialog.

Vårt mål är att förena och bygga broar mellan aktörer och frågor. Vi arbetar för att underlätta samarbete och samordna expertis.