Meren suojelu banneri

Skyddet av Österjön

Vi befrämjar och utvecklar internationellt Östersjö- och vattenskyddsarbete på lokal nivå.

Våra initiativ stödjer genomförandet av internationella vattenskyddsmål såsom HELCOM Baltic Sea Action Plan och Finlands nationella mål av näringskretslopp.

Kontakta oss om du letar efter en samarbetspartner i skyddet av Östersjön eller finansiering för vattenskyddsprojekt i Skärgårdshavets område.

Logor

Skyddfond för Skärgårdshavet

Centrum Balticum -stiftelsens Skyddfond för Skärgårdshavet finansierar konkreta vattenskyddsåtgärder och praktiska projekt för att effektivt bekämpa orsaken till att Skärgårdshavet lider: tillrinningen av näringsämnen i havet.

Mera om Skyddfondens verksamhet

Östersjöutmaningen

Östersjöutmaningen är en internationell nätverk för lokala aktörer som bundit sig till vattenskydd och ett forum för växling av kunnande. Initiativet av Åbo stad och Helsingfors stad koordineras i Åbo av Centrum Balticum.

Mera om Östersjöutmaningen (på finska och engelska)
Kontakta oss!

Vi svarar gärna på frågor gällande våra projekt och diskuterar förslag till samarbete i skyddet av Östersjön. För mera information kontakta:

Tove Holm
tove.holm(a)centrumbalticum.org
Tel. +358 40 556 5426