Hjeltin talo_banneri

Rådgivande delegation

Länderna i Östersjöregionen står inför liknande utmaningar och möjligheter som de kan bättre lösa respektive dra nytta av tillsammans än ensam. På sistone har utvecklingen inom världspolitiken ökat på osäkerheten i Östersjöområdet, vilket är anledningen till att dialog och gemensamma lösningar är allt viktigare.


Den internationella rådgivande delegationen fungerar som en framtidsinriktad och sektorsövergripande plattform för diskussion och visioner. Den består av över 30 experter från olika områden och från alla länder runt Östersjön. Delegationen sammanträdde för första gången i maj 2016. I framtiden kommer den att sammanträda vartannat år.

Delegationen leds av president Tarja Halonen

Sammansättningen av delegationen finns här.


Halonen_namn