rope

Osaajien yhdistäminen

Centrum Balticum toimii Itämeren alueen monialaista osaamista ja asiantuntijuutta yhdistävänä keskuksena.

Itämeren alueelle keskittyneen korkeatasoisen osaamisen ja asiantuntijoiden tuominen yhteen on toimintamme keskiössä. Hankkeemme, tapahtumamme, julkaisumme ja muut toimintomme ovat ennen kaikkea foorumeita asiantuntijatiedon jakamiselle ja vaihdolle. 

Hankkeisiimme on keskittynyt suuri määrä eri alojen asiantuntijuutta aina Itämeren suojelusta Venäjä-yhteistyöhön ja EU:n Itämeren alueen strategiaan. Ydinosaamistamme hankkeissa on osaamisesta ja asiantuntijatiedosta viestiminen.

Vuosittainen Itämeri-foorumi on suurin yksittäinen tapahtumamme. Foorumissa kuullaan korkeatasoisia puheenvuoroja ja keskusteluja kymmeniltä asiantuntijoilta kulloiseenkin teemaan liittyen. Tilaisuus kerää vakiintuneesti Turkuun noin 300 hengen kansainvälisen yleisön.

Muita tapahtumiamme ovat esimerkiksi lounasseminaarit, joissa kuullaan suurlähettiläitä ja muita korkean tason virkamiehiä Itämeren alueelta. Hankkeissamme järjestetään lisäksi säännöllisesti asiantuntijoita yhteen kokoavia tilaisuuksia ja tapahtumia.

Julkaisuistamme tunnetuin on suomenkielinen Pulloposti-viikkokolumni, joka rantautuu noin 10 000 suomalaiselle vähintään joka toinen viikko. Pullopostissa käsitellään eri alojen asiantuntijoiden voimin Itämeren alueen kehitystä monialaisesti ja kiinnostavasti. 

Englanninkielisessä BSR Policy Briefing -sarjassamme eri alojen asiantuntijat kirjoittavat syvällisesti omasta osaamisalastaan ja antavat politiikkaehdotuksia päättäjille.


kartta

Itämeri-foorumi 2019 kokoaa asiantuntijat yhteen

Centrum Balticumin 12. Itämeri-foorumi järjestetään 25.3.2019. 

Lisää Itämeri-foorumista


Asiantuntijaverkosto auttaa löytämään osaajia

Satoja asiantuntijoita kokoava asiantuntijaverkostomme auttaa löytämään oikean alan asiantuntijan Itämeren alueeseen liittyvissä kysymyksissä. 


Lisää aiheesta