BALEX Laptop seaside

Tutkimus

Itämeren aluetta koskevan oikeudellisen tutkimuksen tuottaminen on yksi BALEXin päätavoitteista. Itämeri tarjoaakin lukuisia mahdollisuuksia tutkimusteemoiksi.

kompassi_fiItämeren alue on monella tavoin ainutlaatuinen, niin maantieteellisesti, ilmastollisesti kuin ympäristöllisesti. Ainutlaatuisuus näkyy myös taloudessa, politiikassa ja hallinnossa, sillä Itämeri on epäilemättä maailman säännellyin ja hallinnoiduin merialue. Alueella on tapahtunut syvälle ulottuvia poliittisia ja taloudellisia muutoksia vuosikymmenten aikana, mihin Euroopan unionin laajentumisella ja lisääntyvällä toiminnalla on ollut suuri vaikutus. Alueen turvallisuustilanne on myös jatkuvassa muutoksessa. Nämä piirteet herättävät ainutlaatuisia oikeudellisia kysymyksiä, joihin ei ole vielä kohdistunut laaja-alaista tutkimusta.

Itämeri tarjoaa lukuisia oikeudellisesti merkityksellisiä ja vaativia tutkimusteemoja. BALEXin puitteissa voidaan tutkia lähes kaikkia teemoja, jotka ovat tärkeitä, erityisiä ja leimallisia Itämeren alueelle. Kansainvälisen, EU-oikeudellisen, kansallisen ja alueellisen sääntelyn vuorovaikutus ja keskinäinen riippuvuus tarjoavat useita kiinnostavia tutkimusteemoja ja edellyttävät eri oikeudenalojen tutkijoiden yhteistyötä. Samalla ne tarjoavat monitieteisen tutkimusyhteistyön kehittämismahdollisuuksia esimerkiksi yhteiskunta- ja taloustieteen tutkijoiden kanssa.

Tutkimuksellisiksi teemoiksi nousevat instituutioihin ja monitasoiseen hallintaan liittyvien kysymysten ohella ympäristöön, kalastukseen, energiaan, merikuljetuksiin sekä sotilaalliseen turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Itämeren alueen tutkimus tarjoaa mahdollisuuden myös vertailevalle tutkimukselle jota voidaan hyödyntää Pohjanmeren, Välimeren sekä Arktisten merten alueiden tutkimuksessa.


Lisää BALEXista

Twitter

Twitter logo

10.12.2018 15.39 BALEX ~68% of our everyday impact on #ClimateChange comes from how we live and move around, what we eat and what goods an… twitter.com/i/web/status/1…

Twitter logo

4.12.2018 10.28 BALEX "Currently there’s shift in #CBSS towards deeper practical cooperation. It’s taking more horizontal direction, with… twitter.com/i/web/status/1…

Twitter logo

3.12.2018 16.51 BALEX The seminar “Future of Baltic Sea Region Cooperation” organized by #BALEX & @HANeighbours gathered a good number of… twitter.com/i/web/status/1…Yhteystiedot

Saara Ilvessalo
OTM, toiminnanjohtaja
Baltic Area Legal Studies BALEX
+358 400 809 822
saara.ilvessalo(a)centrumbalticum.org
Vanha Suurtori 7
20500 Turku

Henrik Ringbom
BALEXin tutkimuskoordinaattori
Merioikeuden dosentti
+358 40 763 10 71
henrik.ringbom(a)abo.fi
Oikeustieteen laitos
Åbo Akademi