BALEX Laptop seaside

Tutkimus

Itämeren aluetta koskevan oikeudellisen tutkimuksen tuottaminen on yksi BALEXin päätavoitteista. Itämeri tarjoaakin lukuisia mahdollisuuksia tutkimusteemoiksi.

kompassi_fiItämeren alue on monella tavoin ainutlaatuinen, niin maantieteellisesti, ilmastollisesti kuin ympäristöllisesti. Ainutlaatuisuus näkyy myös taloudessa, politiikassa ja hallinnossa, sillä Itämeri on epäilemättä maailman säännellyin ja hallinnoiduin merialue. Alueella on tapahtunut syvälle ulottuvia poliittisia ja taloudellisia muutoksia vuosikymmenten aikana, mihin Euroopan unionin laajentumisella ja lisääntyvällä toiminnalla on ollut suuri vaikutus. Alueen turvallisuustilanne on myös jatkuvassa muutoksessa. Nämä piirteet herättävät ainutlaatuisia oikeudellisia kysymyksiä, joihin ei ole vielä kohdistunut laaja-alaista tutkimusta.

Itämeri tarjoaa lukuisia oikeudellisesti merkityksellisiä ja vaativia tutkimusteemoja. BALEXin puitteissa voidaan tutkia lähes kaikkia teemoja, jotka ovat tärkeitä, erityisiä ja leimallisia Itämeren alueelle. Kansainvälisen, EU-oikeudellisen, kansallisen ja alueellisen sääntelyn vuorovaikutus ja keskinäinen riippuvuus tarjoavat useita kiinnostavia tutkimusteemoja ja edellyttävät eri oikeudenalojen tutkijoiden yhteistyötä. Samalla ne tarjoavat monitieteisen tutkimusyhteistyön kehittämismahdollisuuksia esimerkiksi yhteiskunta- ja taloustieteen tutkijoiden kanssa.

Tutkimuksellisiksi teemoiksi nousevat instituutioihin ja monitasoiseen hallintaan liittyvien kysymysten ohella ympäristöön, kalastukseen, energiaan, merikuljetuksiin sekä sotilaalliseen turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Itämeren alueen tutkimus tarjoaa mahdollisuuden myös vertailevalle tutkimukselle jota voidaan hyödyntää Pohjanmeren, Välimeren sekä Arktisten merten alueiden tutkimuksessa.


Lisää BALEXista

Twitter

Twitter logo

15.2.2019 9.25 BALEX RT @CentrumBalticum: Laivanrakentajat toivovat sääntelyn ulottuvan yhä laajemmille alueille, sillä tämä lisää suomalaisen laivanrakennuksen…

Twitter logo

4.2.2019 13.49 BALEX RT @CBSS_SRIA: #MondayMotivation: Register for the #BalticScienceNetwork Final Conference & the #CBSS #BalticSeaScienceDay 2019: https://t.…

Twitter logo

4.2.2019 10.23 BALEX Despite a 38-fold increase in environmental laws put in place since 1972, failure to fully implement and enforce th… twitter.com/i/web/status/1…Yhteystiedot

Saara Ilvessalo
OTM, toiminnanjohtaja
Baltic Area Legal Studies BALEX
+358 400 809 822
saara.ilvessalo(a)centrumbalticum.org
Vanha Suurtori 7
20500 Turku

Henrik Ringbom
BALEXin tutkimuskoordinaattori
Merioikeuden dosentti
+358 40 763 10 71
henrik.ringbom(a)abo.fi
Oikeustieteen laitos
Åbo Akademi