karttatausta

Itämeren juridiikka

Itämeri on todennäköisesti maailman säännellyin merialue. Siihen vaikuttaa useita sääntelyn kerroksia ja sen puolesta toimii suuri määrä eri organisaatioita.

Jopa kuusi sääntelyn kerrosta toimivat rinnakkain Itämeren alueella. Silti nämä kerrokset eivät aina ole kovinkaan hyvin vuorovaikutuksessa keskenään. Eri sääntelyn kerrosten normit muodostavat sekä päällekkäisyyksiä että puutteita ja liittyvät toisiinsa monimutkaisen ja jatkuvasti kehittyvän suhteen kautta, joka on arvioitava tapauskohtaisesti. Suhde ja hierarkia riippuvat muun muassa aiheesta, EU:n sisäisestä ja ulkoisesta toimivallasta asiassa ja tietenkin kyseessä olevan valtion tai valtioiden kansallisesta lainsäädännöstä.

Toinen merkittävä piirre Itämeressä on sen hyvinvointiin vaikuttavien kansainvälisten elinten ja organisaatioiden määrä. Erityisesti kylmän sodan lopun aikakausi toi mukanaan useita uusia instituutioita ja virallisia sekä epävirallisia viitekehyksiä, jotka käsittelevät yhteisiä huolenaiheita alueella. Kuitenkin näiden elinten oikeusperustan on taipumus olla melko 'pehmeä', mikä vähentää niiden kykyä edistää ratkaisuja, joilla on normatiivinen vaikutus, kuten uusia sääntöjä ja nykyisten tehokasta täytäntöönpanoa. Lukuisista valtiollisista yhteistoimintaelimistä ja alustoista, jotka toimivat nimenomaan Itämeren alueella ja alueen puolesta, vain yksi, Helsingin komissio Helcom, on selkeä hallitustenvälinen organisaatio joka perustuu klassiseen perussopimuksen (Helsingin sopimus), joka ainakin teoriassa antaa vankan pohjan tulevalle sääntelyn kehitykselle. Muut keskeiset organisaatiot, kuten Itämeren valtioiden neuvosto, eivät perustu sopimukseen eikä niillä ole muodollista toimivaltaa säätää lakeja tai asetuksia.

Tällainen monikerroksinen ja usean instituution sääntelykehys tarjoaa hedelmällisen maaperän tutkijoille, jotka ovat kiinnostuneita monitasohallinnosta ja -sääntelystä sekä erilaisten normien hierarkiasta ja konflikteista. Tämä on yksi BALEXin tärkeimmistä painopisteistä.

Lue lisää:

Henrik Ringbomin artikkeli "Regulating the Baltic Sea" Baltic Rim Economies -julkaisussa (Nro 4/2014, sivu 36-37).

Saara Ilvessalon ja Henrik Ringbomin artikkeli “BALEX - a new legal network for the world’s most regulated sea” Baltic Rim Economies -julkaisussa” (Nro 6/2016, sivu 10).


Lisää BALEXista

Twitter

Twitter logo

15.2.2019 9.25 BALEX RT @CentrumBalticum: Laivanrakentajat toivovat sääntelyn ulottuvan yhä laajemmille alueille, sillä tämä lisää suomalaisen laivanrakennuksen…

Twitter logo

4.2.2019 13.49 BALEX RT @CBSS_SRIA: #MondayMotivation: Register for the #BalticScienceNetwork Final Conference & the #CBSS #BalticSeaScienceDay 2019: https://t.…

Twitter logo

4.2.2019 10.23 BALEX Despite a 38-fold increase in environmental laws put in place since 1972, failure to fully implement and enforce th… twitter.com/i/web/status/1…Yhteystiedot

Saara Ilvessalo
OTM, toiminnanjohtaja
Baltic Area Legal Studies BALEX
+358 400 809 822
saara.ilvessalo(a)centrumbalticum.org
Vanha Suurtori 7
20500 Turku

Henrik Ringbom
BALEXin tutkimuskoordinaattori
Merioikeuden dosentti
+358 40 763 10 71
henrik.ringbom(a)abo.fi
Oikeustieteen laitos
Åbo Akademi