EUSBSR_banneri-1

Mikä on EU:n Itämeri-strategia?

EU:n Itämeri-strategialla on kolme päätavoitetta: meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen.

Euroopan unionin Itämeren alueen strategia (The European Union Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR) on Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja komission välinen sopimus yhteistyön syventämisestä Itämeren alueella. Sen tarkoituksena on tiivistää Itämeren alueen EU-jäsenvaltioiden välistä koordinaatiota ja kohdistaa resursseja siten, että niiden vaikuttavuus on mahdollisimman suuri. Strategian tavoitteena on alueen haasteiden ratkaiseminen ja mahdollisuuksien entistä parempi hyödyntäminen.

Itämeri-strategialla on kolme päätavoitetta: meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin kasvattaminen. Kullakin päätavoitteella on tarkentavat alatavoitteensa. Strategian toimintasuunnitelmassa määritellään lisäksi politiikka-alat ja horisontaaliset toimet, joiden kautta strategiaa toteutetaan käytännössä.

Meren pelastaminen

 • Puhdas vesi
 • Rikas ja terve luonto
 • Puhdas ja turvallinen merenkulku
 • Yhteistyön parantaminen

Alueen yhdistäminen

 • Hyvät liikenneolosuhteet
 • Luotettavat energiamarkkinat
 • Alueen ihmisten välisten yhteyksien edistäminen
 • Tiiviimpää yhteistyötä rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi

Hyvinvoinnin kasvattaminen

 • Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja syventäminen
 • Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden edistäminen
 • Itämeren alueen kilpailukyvyn parantaminen maailmanlaajuisesti
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Lisää aiheesta@EUSBSR Twitterissä

Twitter logo

15.2.2019 9.03 EUSBSR RT @BalticInstitute: Registration open to seminar: Specializing in bio- and #circulareconomy in the Baltic Sea Region in #Tampere 26 March…

Twitter logo

14.2.2019 13.24 EUSBSR RT @project_emma: EMMA presented its results during 54th session SC.3 WP.3 of #UNECE. EMMAs Policy Paper will be recognised in future work…

Twitter logo

14.2.2019 11.41 EUSBSR RT @ateneKOM: Tag 2 der #ConnectingSeas Konferenz in #Hamburg. Auf der Agenda: #Workshops, die Besprechung der gestrigen Ergebnisse zu den…